Blog – Op weg naar een slimme stad, maar hoe?

Een Amerikaanse start-up heeft vorige maand vier lantaarnpalen geplaatst in Las Vegas. Nou en, zult u zeggen. Maar het gaat om slimme lantaarnpalen die werken op zonne-energie en door voorbijgangers opgewekte kinetische energie. Daarnaast verzamelen ze ook nog data over onder meer de luchtkwaliteit.

Huub Dekkers – specialist urbanisatie PwC

Weer een voorbeeld dat de slimme én digitale stad in opkomst is. Ook in Nederland staan al de eerste versies van slimme lantaarnpalen, waarvan de lampen dimmen zodra er geen verkeer meer in de buurt is. De komende jaren zullen steeds meer gemeenten gebruikmaken van nieuwe technologische toepassingen om energie te besparen, maar ook om het gedrag van de burger te monitoren. En vooral om met deze kennis in de hand in te grijpen in de samenleving.

Data en nieuwe technologie

Vaak gaat het nog om losse (pilot)projecten rondom data en nieuwe technologie; projecten die vaak gefragmenteerd en op kleine schaal worden ingezet. Projecten die veel impact kunnen hebben – maar waarvan de potentie tot op heden nog niet ten volle wordt benut.

Naast de slimme lantaarnpaal is een ander voorbeeld het gebruik van (openbare) data om inzicht te krijgen in toekomstige gebeurtenissen en gedragingen (predictive analytics). Zo heeft Zaanstad op basis van verschillende databronnen en ervaringen een monitor Huiselijk Geweld ontwikkeld, waarmee huiselijk geweld kan worden voorspeld en voorkómen.

Toepassingen van big data

Dit is nog maar het topje van de ijsberg. Cruciale beleidsvragen rond bijvoorbeeld de jeugdzorg, mobiliteit, het milieu of veiligheid kunnen eveneens profiteren van (big-)datatoepassingen. En ook het opsporen van fraude of criminaliteit kan met predictive analytics worden verbeterd.

Technologie slechts een middel

Er liggen wat mij betreft veel kansen voor nieuwe digitale, en soms disruptieve toepassingen van slimme (data)technologie. Het is wel zaak om niet uit het oog te verliezen dat technologie slechts een middel is. Veel belangrijker is dat we deze technologie op een goede manier toepassen en dat op het juiste moment de juiste mensen worden betrokken. Het plaatsen van elektrische laadpalen maakt een stad namelijk nog niet groen, net zo min als dat een enkele slimme digitale pilot nog niet leidt tot een slimme digitale stad.

Digitale transformatie

Juist steden en regio’s hebben de mogelijkheid en de capaciteit om digitale (pilot)projecten verder te brengen, om het ecosysteem te beïnvloeden en om een échte digitale transformatie in gang te zetten. Bijvoorbeeld door het stimuleren van samenwerking, het faciliteren van cross-overs en het bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen.

Om daadwerkelijk een succesvolle digitale transformatie in gang te zetten, is meer nodig. Uit onderzoek van PwC voor de Europese Commissie komt naar voren dat er vier kenmerken en twaalf succesfactoren zijn voor een succesvolle digitale transformatie. Het gaat dan om de volgende kenmerken:

  • leiderschap en samenwerking: smart governance;
  • digitale vaardigheden en ondernemerschap;
  • toegang tot data en nieuwe technologieën;
  • fysieke een digitale infrastructuur.

Elk transformatieproces is anders, maar duidelijk is dat één of meer van de genoemde kenmerken aanwezig moeten zijn om een digitale transformatie in gang te zetten. Hoe staat uw stad of regio er voor op deze vier dimensies? Hebt u de kenmerken al op orde?

Huub Dekkers geeft regelmatig zijn visie op het gebied van urbanisatie, onderwijs en de arbeidsmarkt.

Publicaties