‘State of tech 2016’ geeft scherp beeld van belangrijke technologietrends

De ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologie gaan razendsnel. Toepassingen die nog maar een paar jaar geleden sciencefiction leken, worden nu in de praktijk toegepast. PwC publiceerde 3 november in samenwerking met ‘Startup Bootcamp’ het onderzoek State of tech 2016 waarin de trends op het gebied van nieuwe technologie op een rij worden gezet. Drie ontwikkelingen springen eruit.

Volwassen

‘De gebeurtenissen op het gebied van nieuwe technologie gaan razendsnel’, zegt Ilja Linnemeijer, technologie-expert van PwC. ‘Wie het allemaal precies wil volgen, heeft daaraan een dagtaak. Nog niet zolang geleden was de verwachting dat we pas na 2020 met zelfsturende auto’s te maken zouden krijgen. Maar er wordt nu al op allerlei plaatsen in de wereld mee getest. Veel executives worden nog regelmatig verrast door de snelheid waarmee technologie volwassen wordt. In onze visie is technologie de komende jaren een van de belangrijkste krachten van verandering. Het zal de businessmodellen van veel ondernemingen beïnvloeden en het gedrag van consumenten bepalen. Wij zien het bij PwC als onze taak om de vinger aan de pols te houden en precies te weten wat er speelt. Een manier om ‘vooruit’ te kijken en de ontwikkelingen voor te blijven, is door onderzoek te doen.’

Op 3 november publiceerde PwC samen met ‘Startup Bootcamp’ het rapport State of tech. De publicatie is gebaseerd op eigen wereldwijd PwC-research naar trends en de evaluatie van de activiteiten van circa 15.000 nieuwe start ups die zich elk jaar aanmelden bij Startup Bootcamp.

Drie trends

Linnemeijer: ‘Het is heel nuttig om goed te kijken naar waar start ups mee bezig zijn. Ze lopen vaak voorop als het gaat om het benutten van nieuwe mogelijkheden en nieuwe toepassingen op het gebied van technologie. We analyseerden de activiteiten van 15.000 start ups en legden daar de uitkomsten van PwC-onderzoek naar technologie naast. Het levert een aantal scherpe inzichten op. Je kunt zeggen, dat zichtbaar wordt, wat er de komende anderhalf jaar op ons afkomt.’

De nieuwe consument

Linnemeijer voorziet drie belangrijke ontwikkelingen. De eerste is dat de focus op producten minder zal worden. Alles wordt dienstverlening. De consumenten van de toekomst – de ‘millennials’ – staan anders in het leven en kijken anders naar de invulling van hun behoeften. Het gaat om de generatie die geboren is tussen 1980 en 2000. Ze willen geen auto, maar mobiliteit. Ze willen geen radiator, maar warmte, geen lamp maar licht. Ze verwachten tegelijkertijd een snelle en foutloze dienstverlening op elk moment van de dag. Daarbij wordt ook steeds belangrijker hoe de dienstverlening tot stand komt en hoe de dienstverlener zich gedraagt in het maatschappelijk verkeer. Transparantie en ethiek wegen nog zwaarder dan nu al het geval is.

Kunstmatige intelligentie

Een tweede ontwikkeling die Linnemeijer waarneemt, is die van de kunstmatige intelligentie, of artificial intelligence (AI).  Hierbij gaat het om software algoritmes die taken kunnen uitvoeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen, zoals zien, spraakherkenning, besluiten nemen en vertalen. AI zal grote impact hebben verwacht Linnemeijer. Een van de gebieden waarop de invloed merkbaar wordt, is bij ‘interfaces’. Grafische user interfaces zullen worden vervangen door intelligente interfaces die kunnen worden aangestuurd door onder meer de menselijke stem.

Tenslotte is er de robotisering. Linnemeijer ziet dit als de derde trend die de komende jaren een grote vlucht zal nemen. Steeds meer routinematige taken zullen worden uitgevoerd door robots.

Transformeren

Ondernemers moeten zich niet laten verrassen door de ontwikkelingen vindt Linnemeijer: ‘Dat is nergens voor nodig. We beginnen een heel goed beeld te krijgen van wat er aan de horizon opdoemt en op ons afkomt. We staan nu op het punt dat de impact van die technologieën om ons heen zichtbaar wordt. Dat betekent dat ondernemers zich kunnen voorbereiden en zich ook zelf een beeld moeten vormen van de kansen en bedreigingen die deze technologieën met zich meebrengen.’

Slush 2016

Dat veel ondernemers hiermee al bezig zijn, blijkt uit de snel groeiende populariteit van de conferentie Slush. Vanuit de hele wereld komen 20.000 mensen, een mix van ‘start ups’, investeerders, ondernemers en corporates, naar de Finse hoofdstad Helsinki. Slush 2016, is de plaats waar jonge bedrijven, investeerders, gevestigde ondernemingen en journalisten elkaar jaarlijks ontmoeten. Start ups zoeken er naar groeikapitaal en investeerders speuren er naar kansrijke beleggingsmogelijkheden. Het evenement is bovendien een must voor iedereen die wil weten wat de laatste trends zijn op het gebied van nieuwe technologie. Linnemeijer: ‘PwC is ‘global partner’ van Slush. We steunen het evenement en verzorgen er verschillende programmaonderdelen. Het geeft ons de mogelijkheid om van dichtbij een nog beter beeld te krijgen van de technologische ontwikkelingen op dit moment. We zijn daar continu mee bezig.’

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ilja Linnemeijer.

 

 

 

 

Publicaties