PwC ontvangt nominatie voor inzet cyberreservisten

PwC is door het ministerie van Defensie genomineerd voor de verkiezing van Reservistenwerkgever 2017. PwC is werkgever van het grootste aantal cyberreservisten en heeft een actief reservistenbeleid.

Door tijd ter beschikking te stellen, zetten cyberreservisten zich in om Nederland (digitaal) veiliger te maken en te houden.

Vraag naar cyberspecialisten

‘We zien een sterke klantvraag naar de inzet van onze cyberspecialisten. Toch vinden we het belangrijk hun kostbare tijd tevens in te zetten voor het publieke belang’, aldus Gerwin Naber, verantwoordelijk voor de cyber- en privacypraktijk van PwC. ‘Hun hoogwaardige kennis van cyberoperaties is hierdoor ook beschikbaar voor Defensie. Omgekeerd geeft het cyberreservisten de mogelijkheid opdrachten uit te voeren die niet door marktpartijen mogen worden uitgevoerd. Bovendien doen ze ook leidinggevende ervaring op, die weer van nut is in hun reguliere werk.’

Versterking krijgsmacht

De minister van Defensie maakt op 6 november in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg de winnaar bekend. Bij een eerdere uitreiking van de reservistenaward benadrukte de minister dat cyberreservisten een belangrijke rol spelen bij het beantwoorden van de toenemende dreigingen in het digitale domein, en dat de reservist het adaptief vermogen van de krijgsmacht verder versterkt.

Publicaties