Concreet beeld van de impact van technologie

PwC en Startupbootcamp voorspellen voor de nabije toekomst een grote vlucht van kunstmatige intelligentie. ‘Kunstmatige intelligentie zal net zo vanzelfsprekend worden als elektriciteit voor apparaten en zal overal in worden toegepast,’ aldus Rajendra Sitompoel van PwC.

Sitompoel was nauw betrokken bij de totstandkoming van de State of Tech, een inventarisatie van de trends op het gebied van nieuwe technologie, variërend van verbeterde accu’s voor de opslag van zonne-energie tot DNA-technologie om ziektes te genezen. De verdere toepassing van kunstmatige intelligentie is een van de trends die PwC en Startupbootcamp constateren in de State of Tech.

Het verdwijnen van user interfaces

Een andere sectoroverschrijdende trend is het verdwijnen van de user interfaces zoals we die nu gewend zijn. Sitompoel: ‘We gaan veel minder interacteren met onze schermen. Als ik mijn telefoon op een bepaalde manier aankijk, weet Siri straks al wat ze moet doen.’

De mensheid 2.0

Verder voorziet de State of Tech een sociaal gevolg van alle technologie, namelijk de komst van de ‘mensheid 2.0’. Sitompoel: ‘Ik denk dat mensen en machines steeds meer gaan samenwerken en dat verandert het fysieke vermogen van mensen en daarmee de manier van leven en werken. Denk bijvoorbeeld aan koptelefoons van Google die nu beschikbaar komen voor realtimevertalingen. Als ik die kan gebruiken, kan ik me zonder moeite bewegen in China, om maar wat te noemen. Met zo’n product word ik een betere, meer capabele versie van mijzelf.’

Verschillende ‘lenzen’ maken impact van technologie concreet

In de tweede versie van de State of Tech bekijken PwC en Startupbootcamp de technologische trends en ontwikkelingen vanuit vier verschillende perspectieven. ‘We kijken als het ware door vier verschillende lenzen om de impact van nieuwe technologie te laten zien’, aldus Sitompoel. ‘Iedereen krijgt al zo veel informatie over zich heen over individuele technologieën dat wij de invalshoek hebben gekozen om de sociale, maatschappelijk en economische gevolgen van deze innovaties concreet maken.’ Die lenzen betreffen de impact van techniek op respectievelijk het behoud van de aarde, het zakendoen, de manier waarop mensen met elkaar omgaan en op hoe mensen (fysiek en medisch) voor zichzelf zorgen.

Niet alleen techniek, maar ook gedrag

De State of Tech gaat dus niet alleen om technologie, maar ook om de impact die innovaties hebben op gedrag. De verschillende perspectieven zorgen voor een brede reeks aan onderwerpen. De impact van de opkomst van blockchain en kunstmatige intelligentie komt natuurlijk naar voren, net als de samenwerking tussen mensen en robots, maar ook wat in de publicatie the change of the guard wordt genoemd, de volwassenwording van een generatie die het leven zonder internet niet kent.

‘Wat gaat dat betekenen voor bijvoorbeeld werkgevers? De leden van deze generatie wisselen razendsnel van voorkeur als het gaat om producten of diensten’, aldus Sitompoel. ‘Stemmen zij ook zo gemakkelijk met hun voeten als het om een baan gaat? En hoe communiceert deze generatie eigenlijk?’

Nadenken over gevolgen technologie voor business of organisatie

Het rapport helpt de lezer een beeld te krijgen wat er speelt, in welke richting de technologie zich ontwikkelt en vooral wat de impact van de technologie is op ons leven. ‘Niet alles wat je tegenkomt, is meteen een grote disruptor, maar zet wel aan tot nadenken. Ik hoop dat mensen zich gaan afvragen wat de ontwikkelingen die we laten zien in de State of Tech gaan betekenen voor hun business of organisatie.’

Wilt u meer informatie over de State of Tech? Neem dan contact op met Rajendra Sitompoel of met Ilja Linnemeijer.

Publicaties