Blockchaintechnologie helpt bij budgetbeheer gemeenten

Met behulp van blockchaintechnologie is het voor organisaties vrij eenvoudig om hun budget te beheren. Het bekende ‘potje met geld dat nog leeg moet’, behoort daarmee bijvoorbeeld tot het verleden. PwC ontwikkelde een proof of concept voor een Nederlandse gemeente.

De vraag die de gemeente in eerste instantie bij PwC neerlegde, was wat algemeen: we willen iets met blockchain. De uitkomst was behoorlijk concreet.

‘We zijn samen met de verantwoordelijke mensen van de directie Financiën om de tafel gegaan om eerst eens de belangrijkste business-issues te bespreken’, zegt Einte van der Wal, partner publieke sector bij PwC. ‘Niet elke vraag kan met blockchaintechnologie opgelost worden. Er bleven uiteindelijk twee proposities over: het subsidietraject en het budgetbeheer.’

Geëtiketteerd geld

Het budgetbeheer is vervolgens in rap tempo uitgewerkt in een simulatieprogramma, waarbij het verdelen en monitoren van budgetten inzichtelijk werd gemaakt. ‘Wat er feitelijk gebeurt, is dat je geld door middel van blockchaintechnologie etiketteert’, zegt Van der Wal.

Prognose voor budgetoverschrijding

‘Stel je bepaalt een budget voor de aanleg van een Cruyff Court. Dat geld krijgt een label en het mooie van blockchain is dat je het niet meer kunt veranderen. Door toepassing van deze techniek is gedurende het jaar zichtbaar welk geld besteed is en welk geld nog niet. Het niet-bestede geld kan in het lopende jaar nog worden ingezet voor niet-gebudgetteerde uitgaven. Het systeem geeft ook een prognose voor budgetoverschrijding als je bijvoorbeeld halverwege het jaar al op tachtig procent van je uitgaven zit.’

Kwaliteit neemt toe

Het resultaat van de blockchainoplossing is dat de tendens om niet-besteed geld binnen het budget van een project of dienst anders te besteden, wordt doorbroken. Het bekende ‘potje met geld dat nog leeg moet’, behoort daarmee tot het verleden. Een ander voordeel van het inzichtelijk maken van de budgetprocessen (ook mogelijk voor de inwoners) is dat de kwaliteit van de managementinformatie aanzienlijk toeneemt. De gemeente realiseert bovendien een belangrijke administratieve optimalisatie. Gedurende het jaar hoeven geen extra budgetten meer te worden vrijgemaakt of gewijzigd.

Vereenvoudigde website

‘Uiteindelijk hebben we de proof of concept in zo’n twee weken gebouwd’, aldus Van der Wal. ‘Het is een vereenvoudigde website die precies laat zien welk geld conform de doelstellingen is uitgegeven.’

Betere controle

Het wachten is nu op vervolgstappen. Dat kan directe implementatie zijn, maar een tussenstap is het organiseren van een budgetronde op de oude wijze met parallel daaraan de blockchainvariant. ‘Elke instantie die met budgetten werkt, dus niet alleen in de publieke sector, is gebaat bij deze aanpak’, volgens Van der Wal. ‘Het biedt meer transparantie en een betere controle.’

Wilt u meer informatie over blockchain? Kijk dan hier of neem contact op met Einte van der Wal.

Publicaties