Big Data: schatgraven in databestanden

De grootste fans noemen het fenomeen Big Data al ‘de olie van de Nieuwe Economie’. Hoe dan ook, feit is dat de potentie en belofte ervan enorm is.

big-data

Big Data is ontstaan uit de behoefte om beter wegwijs te worden in de ongelofelijke hoeveelheid data die wereldwijd wordt geproduceerd. Elke dag weer wordt 2,5 triljoen bytes aan gegevens gegenereerd. Dit betekent dat er in de geheugencapaciteit van het wereldwijde digitale opslagpark (inclusief dat van de sociale media) een onwaarschijnlijk grote en onoverzichtelijke schat aan nog niet ontgonnen informatie verborgen ligt.

‘De kracht van Big Data is dat het helpt om verbanden te zien die voorheen verborgen bleven’, vinden André Mikkers en Peter Eimers, verantwoordelijk voor het uitrollen van deze grensverleggende data-analyse-methodiek namens PwC. ‘We beschikken nu over voldoende zoekmachine-intelligentie en rekenkracht om nieuwe wegen en kruispunten te vinden in de uitdijende datacollecties. Om zo veel meerwaarde toe te voegen aan informatie.’

Spiegelbeeld

De basis voor Big Data werd (net als het internet) gelegd in de wetenschap. Daar zag men al vroeg in dat we ons enorm beperken met de klassieke zoekmethodes. Mikkers: ‘Traditioneel zoeken we een causaal verband. Men bedenkt vooraf een probleemstelling, selecteert een representatief geachte populatie en gaat vervolgens op zoek naar een bevestiging of afwijzing van de uitgangsstelling. Big Data is het spiegelbeeld van deze benadering.’

Eimers: ‘Omdat we tegenwoordig over superkrachtige computers beschikken die ons in staat stellen om meerdere complexe en diverse dataverzamelingen parallel te doorzoeken, kun je met zo open mogelijke vragen gaan schatgraven. Je zet alle relevant geachte datacollecties en sociale media naast elkaar en gaat op zoek naar correlaties. Gedacht of ongedacht. De kans is groot dat je andere dwarsverbanden vindt dan van tevoren bedacht.’

Volgens Mikkers en Eimers is het bij Big Data belangrijk dat men over de allersnelste en krachtigste rekencapaciteit beschikt en de creativiteit in huis heeft – of haalt – om de juiste algoritmes te bedenken bij een zoekopdracht. ‘Maar het gaat er ook om dat je met een creatieve onbevangenheid naar interne en externe dataverzamelingen kijkt en je durft te laten verrassen door de uitkomsten. Wat dat betreft hebben we natuurlijk nog wel een lange weg te gaan’, aldus Mikkers.

Datamakelaardij

Big Data creëert ook een nieuwe vorm van dienstverlening. In de VS, waar het cloud computing heeft verdrongen als hét buzzword in de dienstverlenende sector, zijn zelfs al nieuwe beroepen ontstaan. Datascientists (mensen die zich specialiseren in het ontwikkelen van intelligente zoekopdrachten) zijn bijvoorbeeld veel gevraagd, net als algoritmists (rekenwonders die de algoritmen bedenken bij de zoekopdrachten).

Gevraagd waarom PwC dit nieuwe fenomeen heeft omarmd als vorm van dienstverlening, luidt het antwoord va Eimers: ‘Als zakelijk dienstverlener hebben we vanuit allerlei verschillende perspectieven en niveaus ervaring met en kennis van het interpreteren van data. Datamakelaardij is ons dus als het ware op het lijf geschreven. Ook is het onze kerncompetentie een goedkeurende verklaring af te geven, waarbij de continuïteitsveronderstelling een belangrijke factor is. Daarom moet je openstaan voor ontwikkelingen die het inzicht verdiepen of er een dimensie aan toevoegen.

‘En een goede en slimme inzet van Big Data heeft ook een groot waardescheppend vermogen voor onze klanten’, vult Mikkers aan. ‘Als we met data in staat zijn nieuwe informatie te vergaren, kunnen strategische en operationele plannen worden gebaseerd op een veel bredere en diverse kwantitatieve onderbouwing. Marketing kan veel preciezer en er zullen allerlei nieuwe innovatievormen ontstaan. Ook worden andere mogelijkheden blootgelegd om kosten te besparen of marges te verrijken. En dat is nog maar een tipje van de sluier, want er zijn nog vele andere toepassingsmogelijkheden.’

Dit artikel is een verkorte versie van een langer artikel over Big Data in Inzake uw Zaken. Dat is het relatieblad van PwC en is hier te downloaden.

Publicaties