BAM bouwt aan de digitale toekomst

De bouwsector wordt meer geassocieerd met het vakmanschap van de medewerkers op de bouwplaats dan met augmented reality en data analytics. Toch heeft de digitale transformatie grote impact op hoe we bouwen en wat we bouwen, zegt Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep, in de juli-editie van Inzake. ‘Niet de nieuwe technologie stelt ons voor de grootste uitdaging, maar de mens zelf.’

‘Nieuwe digitale technologie heeft grote gevolgen voor hoe we bouwen en wat we bouwen. Dat laatste hangt vooral samen met het feit dat gebouwen en infrastructuur steeds intelligenter worden doordat daarin steeds meer digitale technologie wordt toegepast’, aldus Rob van Wingerden.

Bouwportefeuille voor de toekomst

Het creëren van een bouwportefeuille voor de toekomst is een van de pijlers onder de strategie van BAM. Digitalisering speelt daarin een cruciale rol. ‘BAM heeft de ambitie voorop te lopen bij het toepassen van de modernste ontwerp- en visualiseringsinstrumenten in het bouwproces, zodat we effectief kunnen inspelen op de veranderende wensen van klanten.’

– Waarom is het voor BAM belangrijk een digital leader te zijn?

‘Met de digitale transformatie zetten we de eerste schreden in het tijdperk van “foutloos bouwen”. Daar zijn we weliswaar nog lang niet, maar nieuwe technologie maakt dat in potentie wel mogelijk. Slimmer bouwen heeft enorme voordelen op het gebied van kwaliteit, kosten en klanttevredenheid. Bovendien leidt de toepassing van digitale technologie tot minder afval, beperking van de overlast voor de omgeving en een lager energieverbruik. Dan is het logisch dat BAM daarin voorop wil lopen.’

– Wat betekent digitalisering concreet voor het bouwproces?

‘Het moderne bouwproces gaat uit van het principe make it before you make it. De kern daarvan is dat eerst een digitale simulatie wordt gemaakt van de gehele levenscyclus van een gebouw of een infraproject. Het grote voordeel is dat we dan knelpunten signaleren nog voordat er een paal de grond in gaat. Niet alleen in de ontwerp- en constructiefase, maar ook tijdens de gebruiksfase. Na oplevering kunnen we het project verder optimaliseren op basis van data die met digitale technologie worden verzameld.’

Dit is een verkorte versie van het interview met Rob van Wingerden in ons digitale magazine Inzake. Klik hier voor het hele interview.

Publicaties