Groei en omzet kan twee keer zo snel wanneer digital omarmd wordt

schadeverzekeringen-pwc

PwC heeft op basis van de Digital IQ Survey 2015 tien digitale aspecten geïdentificeerd die van invloed zijn op een betere financiële prestatie. Organisaties die deze aspecten omarmen – ditigal IQ leaders – zijn twee keer zo snel in staat om omzet en groei te realiseren.

73 procent van de CEO’s blijkt volgens de survey een Digital IQ leader te zijn en over voldoende digitale kennis te beschikken. Slechts een procent van de digital executives ziet de technologische ontwikkelingen als een digitale revolutie, zo blijkt uit het onderzoek.

Uitdagingen
Organisaties moeten op dit moment sneller handelen om interne disruptieve gevolgen voor te zijn en de concurrentie op afstand te kunnen houden. Veel bedrijven passen digital al wel toe op hun bestaande bedrijfsmodel, maar concrete stappen om een structurele digitale vernieuwing te realiseren binnen de organisatie of sector waarin zij werkzaam zijn, blijft veelal een moeizaam proces. Volgens PwC’er Ragnar van der Valk bevinden we ons op dit moment in een perfect storm. ‘De snelheid van de huidige technologie en de generaties die opgroeien met deze technologie veranderen het bedrijfsleven drastisch. Er is duidelijk sprake van een vierde revolutie (Industrie 4.0).’
De wens van het management om te profiteren van de digitale technologie is soms zo sterk dat dit tot gevolg heeft dat het operationele model van de organisatie wordt verstoord. Dit resulteert dan bijvoorbeeld in het verschuiven van het bestedingspatroon, nieuwe digitale rollen en ongedefinieerde werkrelaties. Om bedrijven enkele handvaten te geven, heeft PwC tien aspecten geformuleerd die hen kunnen helpen.

1. De CEO beschikt over geruime digitale kennis
2. De executives die verantwoordelijk zijn voor ‘digital’ hebben inspraak op de bedrijfsstrategie.
3. De digitale strategie wordt besproken op C-level
4. Het digitale gedachtegoed wordt met het volledige bedrijf gecommuniceerd
5. Nauw contact met externe partijen om op de hoogte te blijven van digitale ontwikkelingen
6. De digitale investeringen zijn primair gericht op concurrentievoordeel
7. Effectief gebruik van- en sturing op de data die voor handen is
8. Proactieve evaluaties en planning om privacy-risico’s te beperken en de veiligheid van digitale projecten te kunnen waarborgen
9. Een digital roadmap waarin zowel de business als digitale projecten zijn opgenomen
10. Een consistente meting van de resultaten van de digitale technologie-investeringen

Digital Roadmap
Binnen deze tien aspecten ziet Van der Valk vooral de digital roadmap als een belangrijk handvat voor organisaties. ‘Het is in feite veranderagenda met initiatieven, die op basis van de corporate doelstellingen richting geeft aan waar en hoe men business capabilities, business processen en technologiecomponenten rondom digital in gaat zetten.’ Op die manier kan volgens hem eenvoudiger worden gestuurd en prioriteit worden gegevens de aan digitale investeringen.

Start-ups als voorbeeld
Om voor te blijven op alle digitale ontwikkelingen is het belangrijk dat bedrijven denken en handelen als startups. Veel corporates zitten ‘vast’ in processen en procedures, waardoor ze minder wendbaar zijn, aldus PwC’er Jheroen Muste. ‘Daarnaast zijn ze vaak te intern gericht. Start-ups zijn daarentegen flexibeler en meer gefocust op engagement met haar klanten. Optimale klantervaring is daar het ultieme doel.’ Over het digitale klimaat in Nederland zijn ze dan ook gematigd positief. ‘De situatie in Nederland is grotendeels in lijn met de wereldwijde resultaten. Maar, waar de gemiddelde CIO in het buitenland een belangrijkere rol wordt toebedeeld in het leiden in het digitale tijdperk wordt de Nederlandse CIO nog vooral gezien als interne technologie provider en is de digitale discussie vooral weggelegd voor de CEO. We zijn daarentegen wel vooruitstrevender door het ecosysteem rondom een organisatie meer te betrekken, zowel door samenwerking met industrie experts, als service providers.’

De Digital IQ-survey werd dit jaar voor de zevende keer gehouden. Voor het onderzoek werden 2000 business- en IT executives ondervraagd, afkomstig uit 51 verschillende landen. Bekijk het volledige onderzoek hier of neem voor meer informatie contact op met Jheroen Muste of Ragnar van der Valk

Publicaties