Onbenut potentieel op de Europese arbeidsmarkt

Als gevolg van de herstellende Europese economie en een steeds krapper wordende arbeidsmarkt wordt het aantrekken van nieuw talent een steeds grotere uitdaging voor veel bedrijven. In de tweede uitgave van de Europe Monitor van PwC komen drie indices aan bod die aantonen in hoeverre verschillende landen het potentieel van vrouwen, jongeren en oudere werknemers (55+) op de arbeidsmarkt benutten.

Meer vrouwen met voltijdbanen kan het BBP verhogen

Sinds de lancering van de eerste editie van de Women In Work Index in 2000 scoren Scandinavische landen (Zweden, IJsland en Noorwegen) het beste in de index. Daar is de participatiegraad onder vrouwen al decennialang hoog. Voor de EU-lidstaten wordt de economische vooruitgang als gevolg van het verhogen van de participatiegraad onder vrouwen tot het Zweedse niveau op minstens 2,4 biljoen Amerikaanse dollars geschat.

Verspil het talent van onze jongeren niet

Tijdens de economische crisis steeg de jeugdwerkloosheid in de meeste Europese landen sterk. Zuid-Europese landen hebben nog steeds te kampen met hoge werkloosheids- en NEET (Not in education, employment or training)-cijfers, tekenend voor de langdurige gevolgen van de recessie voor vooral jongeren. De Young Workers Index van PwC toont aan dat de EU minstens 456 miljard Amerikaanse dollars aan BBP kan winnen als de lidstaten hun NEET-cijfers tot het niveau van Duitsland weten te verlagen.

Het potentieel van 55+’ers

In de periode tussen 2015 en 2050 zal het aantal mensen van 55 of ouder in de OESO-landen met bijna vijftig procent stijgen naar ongeveer 538 miljoen. Deze ontwikkeling zal ongetwijfeld vergaande consequenties voor de Europese arbeidsmarkt hebben. Een van de mogelijke maatregelen om het dreigende arbeidstekort door een verhoogde dependency ratio in alle Europese economieën te verlichten is het streven naar een hogere participatie onder ouderen. Tegelijkertijd kan het een belangrijke bijdrage leveren aan het in stand houden van de welvaartsstaat. De Golden Age Index van PwC geeft inzicht in de mate waarin landen nu al het potentieel van oudere werknemers benutten.

Wilt u meer informatie? Download hier de Europe Monitor.

Publicaties