Herstel van vertrouwen in EU staat voorop na Brexit

Het herstellen van vertrouwen in de toekomst van de Europese Unie staat voorop na het besluit van de Britten om voor een vertrek uit de unie te kiezen.

‘Het voor Nederland en Europa slechtst denkbare scenario is werkelijkheid geworden’, aldus PwC-voorzitter Peter van Mierlo. ‘Nu is nog niet te overzien wat de consequenties op korte en lange termijn zijn, zowel voor het Verenigd Koninkrijk als voor Europa en Nederland.’

Geen overhaaste stappen

‘Voor de korte termijn is Europa erbij gebaat geen overhaaste stappen te zetten en alles op alles te zetten om de wereldwijde financiële markten tot rust te laten komen. Voor de langere termijn moet gewerkt worden aan een oplossing die recht doet aan de uitspraak van de Britse kiezers, maar gebaseerd is op een zo nauw mogelijke samenwerking in het belang van een grote vrije Europese markt. De geschiedenis heeft ons geleerd dat Nederland een groot aanpassingsvermogen heeft en op innovatieve wijze omgaat met nieuwe uitdagingen en kansen’, aldus Peter van Mierlo.

Mogelijke scenario’s

De mogelijke scenario’s hebben we in een speciale publicatie op een rij gezet. Welke route uiteindelijk ook wordt gekozen, het staat vast dat de uitslag van dit referendum leidt tot erosie van het maatschappelijk vertrouwen in de toekomst van de EU. Belangrijke investeringen kunnen worden uitgesteld, de ontluikende economische groei komt daardoor in gevaar en het Europese politieke project heeft een aanzienlijke deuk opgelopen. Het is aannemelijk dat in de komende jaren ook in andere lidstaten van de Europese Unie, zoals Frankrijk, Duitsland, Finland en Nederland, gelijksoortige referenda worden georganiseerd.

Wilt u meer informatie? Download dan hier onze speciale publicatie ‘Brexit, en nu?’

Publicaties