PwC ondertekent Green Deal

PwC heeft vorige maand, samen met andere bedrijven, een zogenoemde Green Deal met de rijksoverheid ondertekend. Die afspraak gaat over het zichtbaar maken van de impact die de bedrijfsvoering heeft op milieu en maatschappij.

energie-en-utilities

De Green Deal ‘Samenwerken aan transparantie van natuurlijk en sociaal kapitaal’ is een initiatief van een aantal maatschappelijke organisaties (IUCN NL, MVO Nederland en True Price). Zij werken hierin samen met de overheid. Doel van de Green Deal is dat bedrijven de maatschappelijke kosten in hun waardeketen in kaart brengen, deze uitdrukken in harde valuta en hierover rapporteren in hun jaarverslagen.

Beter beeld van prestaties

Door de impact van de bedrijfsvoering op mens en natuur zichtbaar te maken ontstaat een beter beeld van de prestaties van het bedrijf. Het meten van impact is de volgende stap in duurzaamheidsverslaggeving en past in het concept van integrated reporting. PwC is in het kader van haar jaarverslaggeving zelf ook bezig met het meten van haar impact en helpt klanten ook hierbij. De partijen hebben in de Green Deal afgesproken dat zij in 2014 en 2015 een actieprogramma uitvoeren waarin kennisdeling en kennisontwikkeling over transparantie van natuurlijk en sociaal kapitaal centraal staan. Ook worden waar mogelijk gezamenlijke projecten gestart. PwC leidt binnen het Green Dealverband nu de werkgroep over integrated reporting en waardecreatie.

Coalitie van bedrijven

De overeenkomst is naast PwC ondertekend door AkzoNobel, ARCADIS, BAM, Deloitte, DSM, EY, FMO, Interface, Heijmans, KPMG, Philips en Thermaflex. Ook de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) hebben de Green Deal getekend.

Publicaties