Noordzee speelt cruciale rol in energietransitie

De Noordzee speelt een cruciale rol in de energietransitie waar Noordwest-Europa voor staat. Als overheden en het bedrijfsleven nauw samenwerken, kan in de overgang van fossiele naar groene energie veel waarde voor de samenleving worden gecreëerd.  Daarbij gaat het om een bedrag tussen de 100 miljard en 200 miljard euro.

Dat blijkt uit het rapport The North Sea opportunity van de World Energy Council Netherlands (WEC). Het rapport is vandaag in Brussel aangeboden aan Christopher Jones, plaatsvervangend DG Energie van de Europese Commissie.

Significante kostenreductie

De roep om schone energie neemt toe in Europa. In de zoektocht naar efficiënte paden voor de energietransitie speelt de Noordzee een cruciale rol. Door samenwerking kan bijvoorbeeld een significante kostenreductie voor het buiten gebruik stellen van olie- en gasaccommodaties en de bouw van offshore-windparken en slimme netwerken worden gerealiseerd. Hierdoor dalen de maatschappelijke kosten van de energietransitie.

Nieuwe markten

Doordat nieuwe markten ontstaan (bijvoorbeeld voor zeewierproductie, de opslag van CO2 en de productie van waterstof op oude platforms), ontstaat er ook nieuwe bedrijvigheid. Op de WEC-conferentie Unlocking the energy potential of the North Sea, die begin 2017 plaatsvond, werd deze mogelijke ontwikkeling al besproken. Zo’n 180 deskundigen uit de Noordzeelanden verkenden toen gezamenlijk welke paden veelbelovend zijn, en wat ervoor nodig is om de pas te versnellen.

Economische voordelen

‘De kansen en diversiteit in de Noordzee zijn enorm’, aldus Jeroen van Hoof, voorzitter van WEC Nederland en partner bij PwC. ‘Door de energietransformatie op de Noordzee ontstaan nieuwe industrieën. We kunnen enorme economische voordelen halen uit de plaatsing van grote windmolenparken, maar ook door het gecoördineerd verwijderen en slim hergebruiken van oude olie- en gasaccommodaties worden nieuwe economische activiteiten gegenereerd. Het potentieel is gigantisch.’

Belangrijke bron van rijkdom

‘De regio rond de Noordzee is één van de welvarendste ter wereld, en nog steeds is de Noordzee één van de bronnen van die rijkdom. De Noordzee en de havens vormen de transportader voor het gehele Europese achterland. De visgronden zijn een belangrijke voedselbron en de olie- en gasproductie dragen flink bij aan onze concurrentiepositie, schatkist en deviezenvoorraad’, zegt Jan Willem Velthuijsen, hoofdauteur van het rapport en tevens hoofdeconoom van PwC.

Aanbevelingen verder concretiseren

De WEC is momenteel al bezig een aantal van de in het rapport opgenomen aanbevelingen samen met Brussel verder te concretiseren. Zo zijn verschillende werkstromen opgericht om onder andere de Europese regelgeving voor offshorenetwerken en -platforms te harmoniseren en de benodigde maritieme planning te optimaliseren. Maar ook wordt gewerkt aan de vraag hoe het Europese subsidie- en financieringsstelsel aan deze mogelijkheden actief kan bijdragen. Daarnaast voert de WEC het komende half jaar een vervolgstudie uit naar de implicaties van deze Noordzee-ontwikkelingen voor het achterland.

Toekomstige generaties

‘Juist op het moment dat president Trump heeft aangekondigd zich terug te trekken uit het Parijs-akkoord, is het positief om te zien dat de energietransitie ook allerlei kansen biedt. In Europa moeten we ons dan ook vol blijven inzetten om die transitie te realiseren, voor ons en toekomstige generaties’, aldus van Hoof.

Namens WEC Nederland hebben de leden TenneT, DNVGL, ECN, EBN, PwC, Shell, Siemens, TNO en Rabobank meegewerkt aan de rapportage die vandaag is aangeboden. Het rapport kunt u hier raadplegen.

Publicaties