Meer overnames in wereldwijde en Nederlandse energiesector

De markt voor fusies en overnames in de energiesector zal in 2014 aantrekken, ook in Europa en Nederland. Dat voorspelt PwC in haar rapport ‘Power and Renewables Deals’.

Overnames Nederlandse energiesector

Investeerders zijn wereldwijd vooral geïnteresseerd in duurzame energie-opwek en in netwerken voor transport van stroom en gas. De aandacht gaat daarbij uit naar opkomende markten en utilities met langlopende contracten en voorspelbare kasstromen. Daarnaast zal de druk op Europese en Nederlandse energieleveranciers leiden tot meer transacties. De druk op hun verdienmodellen is met name ontstaan door overvloedig beschikbare gesubsidieerde groene stroom uit Duitsland.

Druk houdt aan, resultaten blijven achter

‘De Europese energiesector staat zwaar onder druk’, zegt Jeroen van Hoof, voorzitter van de Europese Energiegroep van PwC. ‘Oorzaken zijn de economische omstandigheden, het overvloedige gesubsidieerde groene stroomaanbod uit Duitsland, de schaliegasontwikkelingen in de VS en de recente aanbouw van nieuwe centrales in Noord-West Europa. Onze verwachting is dat deze druk voorlopig aanhoudt en dat de resultaten van Europese energiebedrijven achterblijven. Dit leidt in Europa, ook in ons land, tot herstructureringen en reorganisaties en tot een structurele heroverweging van verdienmodellen.’

Volgens Van Hoof is financiering van dergelijke herstructureringen onder de huidige marktomstandigheden lastig. ‘Wij achten de kans dan ook groot dat Nederlandse energiebedrijven activiteiten of deelactiviteiten in de etalage zetten. Denk daarbij aan de verkoop van centrales en klantenportefeuilles, maar ook aan fusies en samenwerkingsverbanden.’

Van Hoof sluit daarbij niet uit dat er nieuwe spelers op de Nederlandse energiemarkt zullen toetreden.

141 miljard dollar in 2013

De opleving volgt na een jaar waarin mondiaal relatief weinig overnameactiviteiten plaatsvonden. De overname van NV Energy, een gas- en elektriciteitsleverancier in Nevada, door investeerder Warren Buffett vormde met 10 miljard dollar de grootste overname van 2013. De totale waarden van fusies en overnames in de wereldwijde energiesector daalden in 2013 met 10 procent naar 141 miljard dollar. Vooral transacties in de gassector vielen terug. De duurzame energiesector onttrok zich aan de neerwaartse trend. De totale transactiewaarden steeg in deze sector met een kwart.

Van Hoof: ‘Na een jaar waarin technologische, economische en politieke dimensies een rem zetten op de overnamemarkt, voorzien we wereldwijd een aantrekkende overnamemarkt. Deze golf wordt gedreven door herstructureringen en herfinancieringen van utilities, investeringen in duurzame opwek en interesse van financiële investeerders. Verkopende partijen – privaat en staat – worden op hun beurt geholpen door de aantrekkende kapitaalmarkt.’

Vietnam en Mongolië

Volgens het rapport zijn activa met langlopende contracten interessant, omdat ze investeerders lange termijn zekerheid geven. Dat geldt ook voor de netwerkbedrijven met stabiele en gereguleerde kasstromen. De Nederlandse overheid staat op dit moment (gedeeltelijke) privatisering van netbedrijven overigens niet toe. Verder kijken investeerders nadrukkelijk naar opkomende markten. Het rapport voorziet transactieactiviteiten in sub-Saharisch Afrika, Vietnam en Mongolië. Ook de hervormingen op de Mexicaanse energiemarkt trekt naar verwachting kopers aan. De interesse in duurzame energie-opwek blijft in 2014 onverminderd groot.

Download pdf van ‘Global Power & Renewables – 2014 outlook and 2013 review’.

Publicaties