De rol van slimme data in de energietransitie

Met slimme data kan Gasunie een grote rol spelen in de energietransitie. Dat stelt René Oudejans, CFO van  het gasinfrastructuurbedrijf, in de december-editie van Inzake, het digitale magazine van PwC. ‘Onze kennis van energiestromen is cruciaal voor een succesvolle overgang naar hernieuwbare energie.’

In 2050 moet de energievoorziening in Nederland CO2-neutraal zijn en zal het aandeel van aardgas in de energiemix fors zijn afgenomen. Wat betekent dat voor Gasunie? De energietransitie heeft in elk geval grote gevolgen voor de energievoorziening, de huidige marktpartijen en nieuwe spelers, aldus Oudejans. ‘De komende decennia neemt het belang van aardgas in de energiemix af ten gunste van hernieuwbare energiebronnen. Voor de toekomst voorzien wij een samenspel van duurzame energievormen die steeds meer met elkaar verweven raken. Aardgas zal daarvan nog steeds deel uitmaken, maar veel minder dan nu.’

Digitalisering van processen

‘Wij worden op termijn van gasinfrastructuurbedrijf een energie-infrastructuurbedrijf’, vervolgt Oudejans. ‘Onze infrastructuur zal steeds meer gevuld worden met hernieuwbare energiebronnen. Want of er nu aardgasmoleculen of bijvoorbeeld waterstof of groen gas wordt getransporteerd, maakt in beginsel niet uit. Daarmee blijft de infrastructuur van waarde voor de energievoorziening en is het dus nodig het netwerk te blijven onderhouden. Tegelijkertijd willen we kostenefficiënter opereren, onder meer door digitalisering van processen en op slimme data gebaseerde besluitvorming.’

Met slimme data bijdrage leveren

‘Naast onze positie als infrastructuurbedrijf willen we ons ontwikkelen tot infostructuurbedrijf. Gasunie heeft de ambitie om met slimme data uit het gastransportsysteem een bijdrage te leveren aan het slagen van de energietransitie. Gekoppeld aan gegevens van bijvoorbeeld het KNMI hebben deze data een hoge voorspellende waarde. Dat kan zeer relevant zijn voor bijvoorbeeld grootverbruikers of de overheid. Hoe beter de markt erin slaagt om netwerken, energiedragers en systemen te integreren, hoe meer CO2-reductie per euro en hoe minder aanvullende inzet van fossiele energie nodig is. Die doelstelling past bij de verantwoordelijkheid die onze publieke taak met zich meebrengt, bij onze positie als energie-infrastructuurbedrijf en bij onze expertise.’

Dit is een korte versie van het interview met René Oudejans in Inzake, het gratis magazine van PwC. Lees hier het hele interview.

Publicaties