Bedrijfsleven omarmt SDG’s, maar verantwoording kan beter

Het Nederlandse bedrijfsleven omarmt steeds meer de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, de zogenoemde SDG’s. De manier waarop bedrijven hun doelen en de verantwoording vastleggen, kan echter nog concreter.

Dat blijkt uit de SDG Challenge, een onderzoek van PwC onder ruim 470 bedrijven in zeventien landen. Zij zijn beoordeeld op basis van openbare informatie uit jaar- en duurzaamheidsverslagen. In Nederland heeft PwC veertig bedrijven geselecteerd voor het onderzoek naar de manier waarop zij zich verantwoorden over de SDG’s en hun prestaties op de daaraan gelinkte duurzaamheidsindicatoren.

Het rapport is vandaag gepresenteerd tijdens de SDG Booster in Amsterdam, waar vertegenwoordigers uit verschillende sectoren onder leiding van prinses Laurentien (Missing Chapter Foundation) praten over de behaalde impact en samenwerkingsvormen.

Impact op samenleving en milieu

In vergelijking met bedrijven in andere landen zijn Nederlandse bedrijven zich bewuster van het belang van SDG’s. In het onderzoek scoort Nederland 85 procent op bewustzijn, tegen zestig procent van de beoordeelde bedrijven wereldwijd. ‘In Nederland zijn organisaties eerder tot het besef gekomen dat SDG de nieuwe taal is om te communiceren over hun impact op de samenleving en het milieu’, aldus Hans Schoolderman van PwC.

Duurzame consumptie en productie

Van de zeventien doelstellingen zijn Duurzame consumptie en productie (SDG 12) en Fatsoenlijke banen en economische groei (SDG 8) het vaakst als prioriteit geselecteerd (67 procent). Verder staat ook Klimaatverandering aanpakken (SDG 13) hoog op de lijst (63 procent). Bedrijven richten zich weinig op Einde aan armoede (SDG 1) en Zoet water en waterkwaliteit (SDG 6), Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid (SDG 16) en Bescherming van zeeën en oceanen (SDG 14).

Rol van de overheid

Volgens Schoolderman kunnen hiervoor verschillende redenen zijn. ‘Bedrijven zijn wellicht minder bekend met deze SDG’s. Of ze verwachten dat sommige van deze SDG’s door de overheid worden opgepakt.’

Kwaliteit van verantwoording

Het onderzoek laat zien dat de kwaliteit van de verantwoording beter is als bedrijven zelf SDG’s hebben geprioriteerd. Daarnaast verantwoorden bedrijven zich beter op doelstellingen waarmee ze al bekend zijn, zoals het aantal vrouwelijke managers en reductie van broeikasgassen.

Diepere betrokkenheid

De SDG’s gelden tot 2030. Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen over dertien jaar worden behaald, is belangrijk dat bedrijven van puur pragmatisme overgaan tot een diepere betrokkenheid, aldus Schoolderman. ‘Bedrijven die alleen oppervlakkige uitspraken doen over de SDGs, lopen de kans op imagoschade. Zij zullen snel worden gezien als meelopers zonder dat ze een belangrijke bijdrage leveren.’

Wilt u meer informatie over SDG’s? Neem dan contact op met Hans Schoolderman of Linda Midgley.

Publicaties