Reactie op AFM-rapport ‘Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht’

Het AFM rapport Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht geeft een gemengd beeld. De AFM is positief over de focus en inzet die PwC laat zien in het verandertraject in de periode tot en met 2016. Daarnaast kwalificeert de AFM drie van de 2014 en één van de 2015 onderzochte wettelijke controledossiers als onvoldoende. Bij deze vier dossiers is door ons na nader onderzoek geconcludeerd dat de strekking van de afgegeven controleverklaringen juist is.

Ad van Gils, voorzitter PwC Accountants: ‘Wij zijn blij met de erkenning door de AFM van onze inspanningen om te veranderen. Dat motiveert ons om door te gaan op de ingeslagen weg. Tegelijkertijd wordt nog steeds een aantal dossiers als onvoldoende beoordeeld. Wij zijn ervan doordrongen dat het nog beter kan en moet.’

Door het beperkt aantal onderzochte controledossiers en het feit dat de onderzoeken zich uitstrekken over een periode van drie jaar blijft het lastig om een duidelijk beeld van de voortgang met betrekking tot het veranderproces te geven. De zuiverheid van het beeld wordt ook beïnvloed door het gegeven dat bij de joint inspections van de AFM met de Amerikaanse PCAOB verschillende toezichthouders eenzelfde dossier als onvoldoende respectievelijk voldoende beoordelen op basis van dezelfde feiten. Ad van Gils: ‘Blijkbaar worden de normen internationaal verschillend uitgelegd. Juist vanwege de internationale verbondenheid van het Nederlandse bedrijfsleven is het belangrijk dat de Nederlandse maatschappelijke ambitie rondom wettelijke controles internationaal in de pas blijft lopen.’

Transformatie

‘We blijven inzetten op onze transformatie naar een door onze purpose geleide en door waarden gedreven organisatie. We hebben vorig jaar met het oog op de transformatie onze waarden herijkt en dagen elkaar uit op ons gedrag.’

‘Het publiek belang prevaleert. We leren te kijken naar de vraagstukken van onze klanten door de bril van de diverse stakeholders van onze klanten. Die houding is zeker ook in het belang van onze klanten.’

Meer tijd besteed aan controles

‘Vanaf 2014 is er enorm veel veranderd in ons vak. Onze klanten kunnen daarvan getuigen. We besteden meer tijd aan de controles en onze controledossiers. We stellen hogere eisen aan onze klanten met betrekking tot de kwaliteit van hun interne beheersing en de mate waarin ze ons in staat stellen een diepgaande controle uit te voeren. Sommigen van hen moeten daaraan wennen. Het is zoeken naar een nieuw evenwicht. In de afgelopen jaren hebben wij en onze klanten tevens alle effecten van de verplichte roulatie van accountantsorganisaties geabsorbeerd. Daarnaast hebben we de 53 verbetermaatregelen uit het sectorrapport In het publiek belang uit 2014 geïmplementeerd.’

Ad van Gils: ‘Verandering kost tijd. Resultaten zijn niet altijd direct zichtbaar. Van het werk van gisteren leren wij vandaag. Zodat we kunnen bouwen aan een toekomst waar de belangen van de samenleving centraal staan.’

De integrale reactie van PwC op het AFM rapport ‘Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht’ kunt u hier lezen.

Publicaties