Ontwikkeling bij intra-company transfers van Japanners

Het is niet verplicht om de nieuwe regels voor Intra-company transfers (ICT) toe te passen op Japanners. Indien Japanners in aanmerking komen voor zowel een ICT verblijfsvergunning als een ander type verblijfsvergunning voor Nederland, mogen Japanners kiezen welk type verblijfsvergunning zij aanvragen.

Wat betekent dit voor u als werkgever?
Overplaatsingen van Japanners die binnen de reikwijdte van de ICT richtlijn (2014/66/EU) vallen omdat zij een arbeidsovereenkomst hebben met een buiten de EU gevestigde onderneming, en tijdelijk worden overgeplaatst naar de Nederlandse entiteit van de onderneming, kunnen alsnog een nationale vergunning aanvragen zoals een verblijfsvergunning als kennismigrant.

Achtergrond
Sinds 29 november 2016 gelden nieuwe regels voor verblijfsvergunningen bij Intra-Company Transfers (zie hierover ons eerdere PwC Actueel artikel).Een van de gevolgen van de implementatie van de nieuwe regels is dat het niet toegestaan is om nationale regelingen te hanteren wanneer de richtlijn van toepassing is. Echter, deze week heeft de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) aan PwC bevestigd dat Japanners altijd gebruik kunnen maken van nationale regelingen, zoals de kennismigrantenregeling, ook wanneer de ICT richtlijn van toepassing is. Dit is gebaseerd op het Nederlands – Japans Vriendschapsverdrag.

De impact van het verdrag met Japan op de nieuwe ICT regels verschilt van de impact van het Nederlands – Amerikaans Vriendschapsverdrag (DAFT). Op basis van het laatstgenoemde verdrag mogen Amerikanen kiezen tussen de ICT richtlijn en immigratie regelgeving op grond van de DAFT.

Contact
Als u meer informatie wilt over dit onderwerp of andere vragen heeft op het gebied van Global Immigration Services, dan kunt u contact opnemen met uw PwC adviseur of met Marike Maas, tel. +31 (0)88 792 7258, of Hugo Vijge, tel. +31 (0)88 792 69 88.

Publicaties