Sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en China treedt op 1 september 2017 in werking

In aanvulling op onze eerdere PwC Actueel berichten over het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en China, informeren wij u dat inmiddels bekend is gemaakt dat dit sociale zekerheidsverdrag per 1 september 2017 in werking zal treden. Voor meer informatie over de inhoud en achtergrond van dit sociale zekerheidsverdrag verwijzen we graag naar onze publicaties van 16 september 2016 en 24 oktober 2016

Wat betekent dit voor u?
Bij een beroep op het nieuwe verdrag is het van belang om tijdig een aanvraag voor een Certificate of Coverage in te dienen. De Certificate of Coverage moet binnen 6 maanden na de start van de uitzending zijn aangevraagd om het verdrag vanaf de start van de uitzending van toepassing te laten zijn. Voor reeds bestaande detacheringen dient een verklaring te worden aangevraagd binnen 6 maanden na inwerkingtreding van het verdrag om terug te werken tot 1 september 2017.

Verder hebben Nederland en China afgesproken om binnen 10 jaar na inwerkingtreding van het verdrag te onderzoeken of het verdrag zodanig kan worden gewijzigd dat slechts één stelsel van socialezekerheidswetgeving op een gedetacheerde werknemer van toepassing zal zijn. De achtergrond hiervan is dat het Chinese socialezekerheidsstelsel nog in opbouw is, waardoor het voor China op dit moment niet mogelijk is om de volledige socialezekerheidswetgeving van één land van toepassing te laten zijn op een gedetacheerde werknemer.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met uw PwC adviseur of met Wendy Toonen (tel. 088 792 44 33) of Linda Vromen (tel. 088 792 42 33), specialisten op het gebied van sociale zekerheid.

Publicaties