Meldplicht WagwEU uitgesteld

Minister Asscher heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het digitale meldingssysteem ter invoering van de meldplicht uit hoofde van de WagwEU (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU) nog niet beschikbaar is.  Het streven is nu om de meldplicht in te voeren per 1 januari 2019.

Wat betekent dit voor u?

Het streven is om het digitale meldingssysteem per 1 januari 2019 gereed te hebben. Dit betekent dat Europese dienstverrichters die hun personeel tijdelijk detacheren naar Nederland de werkzaamheden nog niet hoeven te melden en dat er ook nog geen controleplicht is voor de dienstontvangers. Daarmee krijgen organisaties meer tijd om deze verplichtingen in de organisatie te regelen. Daarbij is het wel belangrijk voor organisaties om te realiseren dat andere EU landen de meldingsplicht wel al hebben ingevoerd. Daarnaast dient in Nederland wel aan de informatie- en administratieplicht worden voldaan.

Achtergrond
Sinds 18 juni 2016 is de WagwEU van kracht. De wet regelt de arbeidsvoorwaarden waarop werknemers van Europese bedrijven recht hebben wanneer zij tijdelijk in Nederland werken in het kader van transnationale dienstverlening. Door de invoering zijn verschillende verplichtingen in het leven geroepen die controle mogelijk maken op de naleving van deze arbeidsvoorwaarden door de Europese bedrijven, waaronder een informatie-, administratie- en meldplicht. Het niet naleven van de informatie- en administratieplicht is reeds beboetbaar. Met betrekking tot de meldplicht was het streven om op 1 januari 2018 een digitaal meldingssysteem gereed te hebben.

Het afgelopen jaar is de invoering van de meldplicht voorbereid in samenwerking met de SVB, Inspectie SZW en de Belastingdienst. Daarbij is besloten dat de SVB de meldplicht gaat uitvoeren. Op dit moment wordt het offertetraject voor de bouw van het systeem gestart, de invoering van 1 januari 2018 is daarmee niet haalbaar. Aankomend voorjaar komt de minister met meer informatie over de voortgang.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent deze verplichtingen.

Contact
Neem voor vragen over de WagwEU, de impact en de concrete uitvoering daarvan contact op met Laura van der Plas (088 792 67 91 – immigratie specialist).

Publicaties