Risico’s in Pensioenen 2020

De pensioensector ziet voor de komende jaren zich geplaatst voor diverse risico’s die om gerichte aandacht vragen en tot actie nopen. Wellicht geldt dit ook voor uw pensioenfonds.

De pensioenspecialisten van PwC hebben met medewerking van de pensioensector onlangs een publicatie uitgebracht waarin zij de grootste risico’s in kaart hebben gebracht, de onderliggende oorzaken daarvan benoemen en maatregelen voorstellen hoe u met deze risico’s kunt omgaan. Risicomanagement speelt hierbij een sleutelrol en kan uw pensioenfonds helpen bij het aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

Wat betekent dit voor u?
Stilzitten en wachten op wat komen gaat is geen optie. U moet in actie komen om met name de hierna genoemde risico’s het hoofd te kunnen bieden:

  • Verschil tussen verwachtingen over en realisatie van financiële resultaten (vanwege de onzekerheden op de financiële markten, waaronder lage rente, waardeontwikkeling van aandelen e.d. maar ook de demografie die de verwachtingen in pensioenresultaat niet waarmaken),
  • politieke inmenging (vanwege het ontbreken van een duidelijke koers vanuit de pensioensector),
  • wendbaarheid (het vermogen van de pensioensector om tijdig in te kunnen spelen op externe ontwikkelingen),
  • de IT (in termen van tijd, middelen en bewustwording), indien het IT-beleid onvoldoende is gekoppeld aan de strategie van uw fonds, uw IT-systemen onvoldoende aanpasbaar zijn en het risico van cybercrime,
  • risicomanagement en compliance (indien van onvoldoende kwaliteit zijn, worden doelstellingen niet gehaald en/of niet voldaan aan wet- en (interne of externe) regelgeving,
  • veranderingen in wet- en regelgeving die een uitdaging zijn in de uitvoering.

Met deze publicatie verkrijgt u inzicht in risico’s die de komende jaren gerichte aandacht vragen. En wij geven u handvatten om deze risico’s beter te beheersen. Deze beheersing is een voorwaarde om te kunnen blijven voorzien in de financiële zorg voor de oude dag van de deelnemer. De winnaars in de pensioensector zullen diegenen zijn die de groei in professionalisering van het risicomanagement doorzetten. Zij bepalen zo een eigen koers en navigeren tussen de vele onzekerheden, door hun strategie en de uitvoering hiervan tijdig aan te passen.

Contact

Indien u vragen heeft over risico’s in pensioenen, neem dan contact op met uw PwC-adviseur of met Patrick Heisen, tel. +31 (0)88 792 59 70 of Marc Plomp, tel. +31 (0)88 792 18 28 of Matthijs Kortenhorst tel. +31 (0)88 792 75 73.

Bron: PwC-publicatie, januari 2017, van Patrick Heisen, Marc Plomp en Matthijs Kortenhorst.

Publicaties