Duitsland versterkt tweedepijlerpensioen per 2018

Per 1  januari 2018 is in Duitsland de herziening van het tweedepijlerpensioen ‘Betriebsrentenstärkungsgezetz (BRSG) in werking getreden. Met deze langverwachte herziening wil de Duitse overheid het tweedepijlerpensioen versterken door meer mensen toegang te bieden tot een pensioenregeling.

Wat betekent dit voor u?

Sommige veranderingen zijn primair van belang voor werkgevers die gebonden zijn aan collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO), maar op dit moment nog geen pensioenregeling voor het personeel hebben. Andere veranderingen kunnen bestaande pensioenregelingen raken. We hebben de belangrijkste wijzigingen en overwegingen op een rij gezet.

Wat moet u weten?

  • Deze nieuwe pensioenregels maken voor het eerst een zuivere beschikbare premieregeling, i.e. defined contribution-regeling (DC), mogelijk in Duitsland. Tot nu toe waren alle pensioenregelingen in Duitsland defined benefit-regelingen (DB), omdat altijd minimumgaranties golden.
  • De nieuwe DC-regelingen kunnen alleen opgezet worden via een CAO en moeten uitgevoerd worden via een ‘Direct Versicherung’, een ‘Pensionsfonds’ of een ‘Pensionskasse’.
  • De nieuwe DC-regelingen kunnen automatisch toegepast worden op uitgestelde beloningen (deferred compensation), met een mogelijkheid voor werknemers om daarvan af te zien. Tot nu toe was deze constructie met “verplicht sparen” niet mogelijk.
  • Werkgevers zijn verplicht om vanaf 2022 hun besparingen op sociale verzekeringspremies van bestaande deferred compensation regelingen (uitgevoerd via een ‘Direct Versicherung’, ‘Pensionsfonds’ of ‘Pensionskasse’) aan te wenden voor een werkgeversbijdrage ter hoogte van 15% van de werknemersbijdrage. Deze verplichting is onmiddellijk van toepassing op nieuwe DC-regelingen.
  • Een van de belastingwijzigingen betreft de invoering van een belastingsubsidie voor aanvullende werkgeversbijdragen voor pensioen voor werknemers met lage lonen.
  • De overheid verhoogt de maximale fiscaal gefacilieerde pensioenpremie (voor ‘Direct Versicherung’, ‘Pensionsfonds’ of ‘Pensionskasse’) van 4% tot 8% van het maximumpremie-inkomen voor de sociale verzekeringen.

Wat moet u doen?

  • Ondernemingen zonder een pensioenregeling moeten nadenken of ze een nieuwe DC-regeling willen invoeren, daarbij rekening houdend met de kansen en mogelijke risico’s van een nieuwe type pensioenregeling.
  • Ondernemingen die al een (DB-) pensioenregeling hebben, moeten nadenken hoe ze deze regeling het beste kunnen aansluiten, aanpassen of omzetten naar een zuivere DC-regeling.
  • Werkgevers die beducht zijn dat ze niet de juiste beslissing nemen voor hun onderneming of voor hun werknemers door DC-regelingen in te voeren, moeten een goed begrip krijgen hoe specifieke DC-regelingen maar ook communicatie naar hun werknemers kunnen bijdragen aan een goede opbouw van hun pensioen.
  • Werkgevers die de nieuwe veranderingen in hun pensioenregelingen doorvoeren, moeten hun werknemers hierover goed informeren.

Contact

Indien u vragen heeft over de impact en de mogelijkheden van de pensioenherziening in Duitsland voor uw onderneming of uw werknemers, neem dan contact op met uw PwC adviseur of met Mischa Borst (tel. +31 (0)88 792 74 57) of met Jürgen Helfen (tel. +49 211 981-4362).

.

Bron: PwC, Afdeling Pensions, Actuarial & Insurance Services

Publicaties