Met techniek de schotten in de zorg afbreken

Digitale innovatie van de zorg door de inzet van technologie staat hoog op de agenda van Koraal Groep. Dit met als doel de zorg te ‘ontzuilen’.

Koraal Groep is in Brabant en Limburg actief is op het gebied van speciaal onderwijs, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en arbeidstoeleiding. Een voorbeeld van een innovatie die de groep inzet voor het verbeteren van de zorg is een zelfontwikkelde app, waarbij kinderen zelf op hun eigen niveau kunnen herkennen in welke fase van spanningsopbouw zij zitten. De app geeft tegelijkertijd opties voor activiteiten die helpen om de spanning te verminderen.

Ambities gaan verder

Maar de ambities van bestuursvoorzitter Radboud Quik (op foto rechts) en ICT-manager René Kocken gaan verder dan het ondersteunen van bestaande processen zoals met deze app. Zij willen kijken of het mogelijk is nieuwe technologie in te zetten voor het ‘ontzuilen’ van de zorg. In de nieuwe editie van Inzake noemt Quik dat ‘zijn maatschappelijke opdracht’.

Virtuele teams

Een eerste stap in het afbreken van die schotten is de ontwikkeling van een informatieplatform dat de kloof tussen zorg en onderwijs binnen Koraal Groep moet dichten in acute situaties. Hiervan is nu samen met PwC een prototype ontwikkeld. René Kocken: ‘Je moet je voorstellen dat kinderen hier soms, voordat ze naar school gaan, onrustig zijn door een incident in de groep. Om kwart over acht wordt het kind naar school gebracht en idealiter krijgt de betreffende docent te horen wat er aan de hand is. Maar daar is lang niet altijd gelegenheid voor. Via het platform kan de medewerker op de groep invoeren wat er is gebeurd en kan de leraar daar snel kennis van nemen. Bovendien zet dit platform deze informatie klaar voor de rapportages in het elektronisch cliëntendossier en het leerlingvolgsysteem.’

Gebruik van techniek

Radboud Quik: ‘Dit is een voorbeeld van hoe techniek een probleem kan oplossen. Met dit informatieplatform creëer je virtuele teams en komt het kind centraal te staan. Ik zie voor me dat deze manier van werken overal kan plaatsvinden, ook met andere partijen. En je kunt de ouders op deze manier nog beter betrekken.’

Mensen beter inzetten

René Kocken: ‘Wij denken ook aan de inzet van artificial intelligence en machine learning. Hulpverleners zijn enorm veel tijd kwijt aan het schrijven van rapporten en verantwoordingen. Het zou mooi zijn als we intelligente technologie kunnen inzetten om dat gemakkelijker en efficiënter te doen. Daarnaast vormen al die documenten een enorme dataset. Een machine kan patronen in de data herkennen en wellicht de aanzet geven voor een behandelplan of een leerplan.’

Dit is een korte versie van een interview met bestuursvoorzitter Radboud Quik en ICT-manager René Kocken van Koraal Groep. Het interview is ook te lezen in de nieuwe editie van ons corporate magazine Inzake, die grotendeels in het teken van digitalisering staat.

Publicaties