Verschillen in werkkapitaalprestaties worden groter

In vergelijking met grootbedrijven heeft het mkb nog steeds minder makkelijk toegang tot externe financiering en vaak te maken met hogere financieringskosten. In de Benelux is het ‘gat’ tussen de werkkapitaalniveaus en de daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte in 2014 zelfs weer groter geworden.

Dit blijkt uit het nieuwe ‘Bridging the Gap’-onderzoek van PwC. In vijf jaar is het verschil in het werkkapitaalniveau ten opzichte van de omzet tussen het mkb en de grootbedrijven met 3,4 procentpunt toegenomen naar 8,5 procent in 2014. Het ‘gat’ is vooralgroter geworden doordat het mkb, in tegenstelling tot de grootbedrijven, het afgelopen jaar niet in staat was om de gemiddelde betalingstermijn en voorraadniveaus terug te brengen.

Minder makkelijk toegang

Danny Siemes van PwC: ‘Het mkb wordt door klanten later betaald en houdt relatief hogere voorraden aan dan grootbedrijven. Hierdoor heeft het mkb een hogere werkkapitaal- en financieringsbehoefte. Het mkb heeft echter minder makkelijk toegang tot externe financiering en daarbij hebben zij vaak te maken met hogere financieringskosten. Voor de politiek was dit aanleiding om de Richtlijn betalingsachterstand te implementeren. Hiermee werd getracht de business-to-business betalingstermijnen van het mkb terug te dringen. Maar de uitkomsten van ons onderzoek lijken erop te wijzen dat het mkb moeite blijft hebben zich uit hun huidige positie te bevrijden.’

Significante werkkapitaalverbetering

Het ‘Bridging the Gap’-rapport van PwC toont verder aan dat er nog steeds een significante werkkapitaalreductie mogelijk is. ‘In Nederland kunnen ondernemingen zo’n tien miljard euro aan cash vrijspelen door werkkapitaalprocessen verder te optimaliseren, waarbij het van belang is dat er verder wordt gekeken dan de traditionele focus op het reduceren van de hoeveelheid te late betalingen en verlengen van betalingstermijnen richting leveranciers’, aldus Siemes.

De meeste sectoren laten een groot verschil zien tussen de best en slechtst presterende bedrijven: een indicatie voor significant verbeterpotentieel. Het netto-werkkapitaal als percentage van de omzet is in Nederland met 9,2 procent lager dan de gemiddeldes van alle wereldwijde regio’s.

Wilt u meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op met Danny Siemes, +31 (0)88 792 42 64.

Publicaties