Plan van aanpak voor keuze nieuw bestuursmodel

De Eerste Kamer heeft begin juli het Wetsvoorstel Versterking Bestuur Pensioenfondsen aangenomen. De wet biedt pensioenfondsen de mogelijkheid te kiezen uit verschillende bestuursmodellen. Er is geen overgangstermijn; 1 juli 2014 moeten alle fondsen voldoen aan de nieuwe eisen en moet het nieuwe bestuursmodel operationeel zijn. Dit betekent dat pensioenfondsen snel aan de slag moeten om niet in de problemen te komen.

Aanpak bestuursmodel

Keuze bestuursmodel nog dit jaar

In het eerdere artikel ‘Kwaliteitsimpuls besturing pensioenfondsen gevraagd’ (te vinden onder ‘interessante links’ aan de rechterkant van deze tekst) is informatie opgenomen over de verschillende bestuursmodellen. De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat pensioenfondsen uiterlijk in 2013 kiezen voor een bestuursmodel, zodat de transitie in 2014 kan plaatsvinden.

Naast de wijzigingen in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling zijn er nog meer regelingen en rapporten om rekening mee te houden. Een plan van aanpak kan pensioenfondsbesturen helpen om tijdig een nieuw bestuursmodel te kiezen.

Wet dient als handvat

De keuze voor een nieuw bestuursmodel wordt weliswaar ingegeven door nieuwe wetgeving, maar vereist meer dan alleen een juridische aanpak. De strategie van het fonds, de rol van de verschillende organen daarin en betrokkenheid en wensen van stakeholders zijn leidend, waarbij de wet als handvat dient.

Dit is ook een goed moment voor een goede omgevingsanalyse: welke andere ontwikkelingen zijn van belang? Denk aan een nieuw pensioencontract, ontwikkelingen bij sociale partners, beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde mensen voor de organen van het pensioenfonds. Uiteindelijk gaat het om een toekomstvaste inrichting van de totale beheersing van het fonds.

Wat moet u nu doen?

  • Stel een plan van aanpak op, zoals door DNB gevraagd;
  • Maak een goede omgevingsanalyse;
  • Onderzoek en beschrijf de noodzakelijke veranderingen;
  • Verantwoord uw keuzes;
  • Zorg voor een goede tijdsplanning.

PwC kan u bij alle bovenstaande punten ondersteunen. Ook kunnen wij u helpen bij het uitwerken van eenmaal gemaakte keuzes in daartoe op te stellen juridische documenten, zoals verantwoordingen richting DNB, statuten en reglementen, beloningsbeleid, benoemingsprocedures, verkiezingsprotocollen, uitvoeringsovereenkomsten en ABTN-behoren.

Wilt u meer weten over de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen en de gevolgen voor u? Neem contact op met Wim Koeleman.

Publicaties