Nederlander bereid meer prijs te geven voor lagere verzekeringspremie

schadeverzekeringen-pwc

Ongeveer de helft van de Nederlanders is bereid verzekeraars additionele persoonlijke informatie te verschaffen om de beste premie te krijgen voor zijn schadeverzekering. Dat blijkt uit ‘The digital prize – Taking customer connection to a new level’, de meest recente uitgave in de Insurance 2020-serie waarin PwC de toekomst van de wereldwijde verzekeringsbranche onderzoekt.

schadeverzekeringen-pwc

Dat 50 procent meer informatie over zichzelf wil prijsgeven voor een betere premie lijkt een flink percentage, maar Nederland scoort daarmee wereldwijd het laagst. In Zuid-Afrika (83%) en India (80%) is de bereidheid bijvoorbeeld een stuk hoger. ‘We stellen blijkbaar nog vaak onze privacy boven economisch gewin’, stelt PwC’er Joost Petit. ‘Maar dit kan ook in Nederland wel eens snel gaan veranderen met de opkomst van een generatie die zowat verweven is met internet, sociale media en mobiele technologie.’

Deze digital natives zijn niet alleen bereid online meer over zichzelf prijs te geven voor een betere deal, ze verwachten dan ook een persoonlijker aanbod. En dat werkt de transformatie naar usage based insurance (UBI) verder in de hand. Petit: ‘Het wereldwijde aantal contracten met een UBI-component zal waarschijnlijk oplopen van 5,5 miljoen eind 2013 tot 107 miljoen in 2018. Wij denken dat in de komende vijf tot tien jaar circa 30 tot 40 procent van alle Nederlandse autoverzekeringen een UBI-component zal gaan bevatten.’

Niet meer veroordeeld op leeftijd

Vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bestaan volgens Petit al interessante UBI-oplossingen die naar Nederland overwaaien of dat binnenkort zullen doen: ‘Insure the Box’ bijvoorbeeld. Zij installeren kastjes in auto’s die het rijgedrag van hun klanten monitoren. Goed rijgedrag wordt beloond in de vorm van een lagere premie, oplopend tot soms wel 35 procent. Gebruikers worden dus niet meer simpelweg op basis van statistieken of leeftijd beoordeeld, of veroordeeld eigenlijk. Dat klinkt een jonge bestuurder die bewust veilig rijdt natuurlijk als muziek in de oren.’

Nieuwe veiligheidsrisico’s

‘De toenemende digitalisering en het verplaatsen van het volledige verzekeringsbedrijf naar online, brengt echter wel andere, vaak nieuwe risico’s met zich mee’, stelt Petit. ‘Denk bijvoorbeeld aan de risico’s van cybercriminaliteit of simpelweg performance- of beschikbaarheidsrisico’s. De integriteit van de verzekeraar valt of staat met het goed en veilig omgaan met de gegevens die zij verzamelen. Digital trust is wat dat betreft een zeer belangrijk thema in dit onderdeel van Insurance 2020.’

Shopgedrag grootste bedreiging

Uit het onderzoek ‘The digital prize – Taking customer connection to a new level’ blijkt verder dat veranderend shopgedrag de grootste bedreiging vormt voor de sector. De betrokken verzekeraars zijn daar wel van op de hoogte, maar volgens Petit kan die ontwikkeling wel eens veel sneller gaan dan men denkt.

‘In het Verenigd Koninkrijk beheersen prijsvergelijkingssites bijvoorbeeld inmiddels 80 procent van de online autoverzekeringsmarkt. 90 procent van de Britse consumenten heeft al eens online een offerte opgevraagd. De gevolgen voor verzekeraars daar zijn groot. Ze liggen vrijwel volledig uit de online autoverzekeringenmarkt en velen zijn verliesmakend omdat ze tot handelswaar gemaakt zijn’, stelt Petit.

In Nederland hebben vergelijkingssites nog een veel minder groot marktaandeel, namelijk 8 procent van de totale autoverzekeringenmarkt en 22 procent van de online markt. Dit betekent volgens Petit vooral dat de sector nog de tijd heeft om zich er op voor te bereiden. ‘De situatie in de Verenigde Staten laat zien dat het ook anders kan. Door goede marketing en differentiatie van de producten door de UBI’s hebben prijsvergelijkingssites nog maar weinig marktaandeel weten te behalen.’

Slimme gegevensverwerkers

Onder invloed van digitalisering zullen verzekeraars ook met veel meer gegevens te maken gaan krijgen, zowel gegevens over het aankoopgedrag als over het schadeverloop. Petit: ‘Naast risicodrager worden verzekeraars daarmee slimme gegevensverwerkers. Het aanleren van nieuwe vaardigheden en het aantrekken van talent zijn hiervoor essentieel.’

Wilt u meer weten? Download de publicatie of neem contact op met Joost Petit.

Publicaties