Basel IV-compromis dwingt banken tot heroverwegen van strategie en bedrijfsmodellen

Ondanks de minder stringentere regels dan initieel voorgesteld, zullen een aantal Europese banken hun risico-gewogen activa (RWA) met 10 tot 15 procent zien stijgen. Dit heeft onomstotelijk invloed op hun business en strategie. Dat zegt Abdellah M’barki van PwC in reactie op het Basel IV-compromis.

Bazel IV stelt wijzigingen voor in de berekening van krediet-, markt-, en operationele risico’s. Gestandaardiseerde methoden worden risicogevoeliger en het gebruik van interne modellen wordt beperkt. Zo mogen voor operationele risico’s straks geen interne risicomodellen meer worden gebruikt. De hoogte van de kapitaalvloer – een van de meest controversiële elementen van het pakket – is vastgesteld op 72,5 procent. De kapitaalvloer is het minimale RWA-niveau voor banken die gebruikmaken van interne modellen.

Stijging RWA

Een aantal Europese banken zal een significante stijging in hun RWA zien en daarmee een daling in hun kapitaalratio’s. De veranderingen variëren van bank tot bank en zijn afhankelijk van hun productmix, business modellen en gehanteerde interne risicomodellen.

Abdellah M’barki, verantwoordelijk voor Basel IV bij PwC: ‘Vooral Nederlandse banken met omvangrijke hypothekenportefeuilles zullen in de toekomst meer bufferkapitaal moeten aanhouden. Deze portefeuilles consumeren nu door het lage risicoprofiel onder de interne modellen relatief weinig kapitaal. Echter, door de kapitaalvloer neemt het kapitaalbeslag voor deze portefeuilles toe.’

Herverdeling kapitaal

Banken die (significant) geraakt worden door Bazel IV zullen volgens M’barki hun strategie, bedrijfsmodellen en productmix moeten heroverwegen en hun productprijzen mogelijk moeten aanpassen. ‘Dat zal resulteren in herverdeling van kapitaal in het systeem.’ Hoewel een aantal Europese banken hun risico-gewogen activa met 10 tot 15 procent zal zien stijgen, zijn er ook banken die profiteren van de nieuwe regels.

Het herziene pakket zal worden geïntroduceerd vanaf 2022, waarbij bepaalde regels geleidelijk worden ingevoerd van 2022 tot 2027. Het reeds in 2016 gefinaliseerde nieuwe raamwerk voor marktrisico, bekend als “FRTB”, wordt uitgesteld tot 2022. Dit biedt banken ruimte om zich voor te bereiden op de kapitaalimpact.

Stijgende rentepercentages

Volgens Abdellah M’barki hebben de nieuwe bankenregels ook invloed op andere financiële marktpartijen. ‘De stijgende kapitaalkosten resulteren in stijgende rentepercentages en vergoedingen die banken aan klanten berekenen. Verzekeraars, asset managers, fintechs en hedgefondsen staan klaar om marktaandeel te veroveren in productsegmenten die minder aantrekkelijk worden voor banken, zoals hypotheken.’

Snelle actie gewenst

Ondanks dat de voorgestelde implementatietijdslijnen lang lijken, is het voor alle banken noodzakelijk direct actie te ondernemen. ‘Wij verwelkomen het feit dat banken zekerheid krijgen over een belangrijk stuk post-crisis regels, maar het is duidelijk dat banken significant veel tijd, inspanning en middelen nodig hebben om de impact te begrijpen, zich aan te passen en deze nieuwe regels te implementeren. Stakeholders zullen van banken verlangen dat zij snel de impact van Basel IV publiceren’, aldus Abdellah M’barki.

Publicaties