Governance van het familiebedrijf is maatwerk!

Passende governance heeft toegevoegde waarde voor het familiebedrijf. Maar wat passend is, hangt van diverse factoren af. Governance in het familiebedrijf gaat namelijk over het besturen van en het toezicht houden op alle aspecten van het familiebedrijf. Aangezien elk bedrijf en elke familie anders is, zal passende governance ook elke keer anders zijn. In de nieuwe uitgave van de reeks ‘Familie en vermogen in bedrijf’ hebben wij de ins en outs van de governance van het familiebedrijf voor u op een rij gezet. Deze uitgave is verschenen op 15 mei, de internationale dag van de familie, een goede gelegenheid om als familie bij de governance van uw familiebedrijf stil te staan.

Het familiebedrijf is een complexe organisatie, of nog beter: een ecosysteem. Dit ecosysteem bestaat uit drie met elkaar interacterende systemen: namelijk de familie, het bedrijf en het eigendom. Governance in het familiebedrijf is ingewikkelder dan in het geval van niet-familiebedrijven. Dit is niet alleen omdat er naast de principaal en de agent (het eigendom en het bedrijf) een derde partij (de familie) in het spel is. Maar ook omdat deze derde partij op een heel andere basis functioneert, namelijk op het op emotie gebaseerde familiesysteem.

Wat betekent dit voor u?

Elk familiebedrijf heeft al een bepaalde governance. De vraag is echter of deze governance past bij uw familie en bedrijf. Maakt de bestaande governance het ecosysteem van uw familiebedrijf sterker of zwakker? Governance die sterker maakt, is passend. Dat wil zeggen passend bij uw organisatie, passend in omvang, passend in documentatie, en passend in lichamen. Maar vooral passend bij de cultuur. Passende governance kunt u misschien zelfs enigszins inzetten om te sturen naar de gewenste cultuur. Dus passende governance is maatwerk. De omstandigheden spelen daarbij een cruciale rol. Het is daarom raadzaam om met het bovenstaande in gedachten uw bestaande governance geregeld onder de loep te nemen en u steeds af te vragen of die governance (nog steeds) passend is bij uw familiebedrijf. Onze nieuwe publicatie De governance van het familiebedrijf  – Passend of niet-passend, dat is de vraag kan daarvoor een inspiratiebron zijn.

Bouwstenen governance

De bouwstenen van governance bestaan uit de antwoorden op een reeks van basisvragen. Deze vragen worden op volgorde gesteld: wie is familie en hoe is de familie georganiseerd? Wat zijn de waarden en doelen van deze familie? Wat wil de familie met het bedrijf? Wat betekent dit voor het businessmodel van de onderneming? Hoe wil de familie de onderneming besturen en daarop toezicht houden? Hoe sluit de governance van de familie daarop aan?

Toepassing governance

De vertaling naar de praktijk gebeurt via vele, verschillende onderdelen. Een veel voorkomend onderdeel van governance in het familiebedrijf is het familiestatuut. Daarin kunt u vastleggen hoe het bestuur van uw familiebedrijf en het beheer van uw familievermogen eruitziet en hoe u wilt dat daarop toezicht wordt gehouden. Een ander onderdeel is bijvoorbeeld de familieraad, een raad van commissarissen of een raad van advies. Er zijn nog veel meer onderdelen en de inhoud en toepasbaarheid van de onderdelen verschillen per familiebedrijf. De meest voorkomende onderdelen – en andere aandachtspunten – van governance komen in onze nieuwe publicatie aan de orde.

Familie en vermogen in bedrijf-reeks

In de reeks ‘Familie en vermogen in bedrijf’ belichten wij de belangrijkste onderwerpen rondom familievermogen. Dit artikel is verschenen naar aanleiding van het nieuwste hoofdstuk in deze reeks: De governance van het familiebedrijf – Passend of niet-passend, dat is de vraag

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Casper de Nooijer (+31 (0) 88 792 1935) of Renate de Lange-Snijders (+31 (0) 88 792 3958).

Leest u dit artikel nog niet via onze nieuwe Family Business Matters-app?

Weet dan dat de gratis Family Business Matters-app van PwC speciaal voor u is ontworpen. Via deze app kunt u als familiebedrijf zelf uw familiestatuut samenstellen rondom verschillende thema’s. Ook kunt u actuele artikelen (zoals dit artikel) en publicaties rondom familievermogen lezen en video’s bekijken. Over onderwerpen waarover u niet vroeg genoeg in gesprek kunt gaan met uw familieleden en adviseurs. De app is beschikbaar voor iPad en hier te downloaden.

Publicaties