Werkkapitaalprestaties van mkb-bedrijven in Nederland steeds verder onder druk

De werkkapitaalprestaties van het mkb komen steeds verder onder druk te staan. Hierdoor kan het mkb in de problemen komen omdat zij niet meer in hun financieringsbehoefte kan voorzien. Dat blijkt uit onderzoek van accountants- en advieskantoor PwC.

Werkkapitaal is het geld dat bedrijven nodig hebben om aan hun dagelijkse verplichtingen te voldoen. Het belang van solide werkkapitaalprestaties is evident, zegt director Danny Siemes van PwC. ‘Goed beheer van werkkapitaal draagt direct bij aan de verbetering van de liquiditeitspositie en het rendement van de onderneming.’

Focus op betalingsmanagement

Vooral grootbedrijven (meer dan 1 miljard omzet per jaar) hebben verbeteringen in hun handelsketen weten door te voeren, met name door een focus op betalingsmanagement. Ten opzichte van 2015 is voor grootbedrijven de leveranciersbetalingstermijn met 4 dagen verhoogd naar 58 dagen in 2016. Dit kan onder andere komen doordat grootbedrijven hun leveranciers, veelal mkb-ondernemingen, later betalen.

‘Het mkb ziet een verslechtering van zijn werkkapitaalprestaties. Deze verslechtering heeft twee oorzaken: ten eerste hebben MKB-bedrijven meer moeite gekregen met de inning van hun klantfacturen (gestegen met 2 dagen naar nu gemiddeld 57 dagen) en ten tweede zijn de relatieve voorraadstanden van deze ondernemingen met 8 dagen verhoogd’, aldus Siemes.

Siemes: ‘De verbetering van de werkkapitaalprestaties van grootbedrijven lijken ten koste te zijn gegaan van die van het MKB. Het oprekken van de betalingstermijnen door grote bedrijven vertaalt zich naar langere collectietermijnen voor het MKB. Hierdoor kan het MKB in problemen komen omdat het niet meer in zijn financieringsbehoefte kan voorzien. Daarnaast zijn zij door de (verwachte) groei van de economie meer op voorraad gaan produceren waardoor voorraden (zeker bij een tegenvallende vraag) kunnen oplopen. Het kan voor het MKB lastig worden om deze productie en haar debiteuren te financieren.’

Nieuwe wettelijke betalingstermijnen

Voor de Nederlandse politiek was deze ontwikkeling in navolging van een aantal andere Europese landen aanleiding om nieuwe wettelijke betalingstermijnen in te stellen. Hiermee wordt onder andere geprobeerd de betalingstermijnen van ‘grote’ bedrijven in handelsovereenkomsten met het mkb terug te dringen, door hier een maximale betalingstermijn van zestig  dagen aan te verbinden. ‘De uitkomsten van het PwC-onderzoek lijken erop te wijzen dat het mkb moeite blijft hebben om zich uit zijn huidige positie te bevrijden’, aldus Siemes.

Over het werkkapitaal onderzoek van PwC

Het onderzoek van PwC is gebaseerd op het wereldwijde werkkapitaalonderzoek van PwC dat jaarlijks de werkkapitaalprestaties van beursgenoteerde internationale bedrijven evalueert. Voor de analyse is geput uit de meest recente financiële verslagen (2016) van de desbetreffende ondernemingen. De prestaties zijn vergeleken met die van 2015 en met die van de voorgaande vijf jaar. De evaluatie waarop het rapport is gebaseerd, is onderverdeeld naar regio, land, sector en onderneming.

Publicaties