Betalingstermijn aan mkb voortaan zestig dagen

Dit weekeinde, zaterdag 1 juli 2017 wordt de gewijzigde Wet (uiterste) betaaltermijnen van kracht. De wet schrijft voor dat grote bedrijven een maximale betalingstermijn van zestig dagen moeten hanteren in handelsrelaties met mkb-bedrijven en zzp’ers.

‘De wet is een vervolg op de Europese richtlijn Late Payment Directive, die een einde moest maken aan de extensieve betaaltermijnen en die meer gelijkheid binnen het Europese handelsplatform moest bewerkstelligen’, zegt Danny Siemes van PwC. ‘In 2013 leidde die richtlijn in Nederland tot de Wet bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Een wet waarin de nodige uitzonderingsclausules zaten. De Kamerleden Pieter Omtzigt en Agnes Mulder schreven daarom de initiatiefnota die leidde tot de nieuwe Wet betaaltermijnen.’

Liquiditeit nodig

‘Voor grote corporates is het veelal relatief eenvoudig om kapitaal te krijgen op de financiële markt’, zegt Siemes. ‘Voor een mkb-bedrijf is dat een stuk ingewikkelder. Maar ook zij hebben liquiditeit nodig om voorraden en debiteuren te kunnen financieren. Nu moet ik erbij zeggen dat meerdere corporates al een uitzondering maken in afspraken met mkb en zzp’ers. Daarnaast hebben een aantal van deze corporates zich vrijwillig aangesloten bij het Betaalme.nu-initiatief, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, om betaaltermijnen met mkb-bedrijven te reduceren. Nu wordt die vrijblijvendheid dus geformaliseerd.’

Twee addertjes

Bedrijven hebben nog tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande contracten met mkb-leveranciers om te zetten. Voor nieuwe contracten geldt de wet direct. ‘Aanpassen lijkt vrij simpel’, aldus Siemes. ‘Maar er zitten twee addertjes onder het gras. Een probleem is: hoe weet je als corporate bedrijf welke leverancier een mkb-bedrijf is? Dat moet je eerst in kaart brengen door financiële gegevens op te vragen of een zelfevaluatiebrief te sturen. Als betalende partij ben je er verantwoordelijk voor dat je die inventarisatie op tijd doet.’

Doorlooptijd betaalproces

Het andere addertje gaat over potentiële beperkingen in de doorlooptijd van het factuurverwerkings- en betaalproces. Er zit soms (te) veel tijd tussen het inboeken, doorsturen, goedkeuren en vervolgens betalen van facturen. Kan dit wel binnen dertig of zestig dagen?

Kapitaalvraagstukken

Overtreding van de wet, na 1 juli 2018, leidt ertoe dat de betalingstermijn automatisch verder wordt aangescherpt tot dertig dagen. Ook heeft de debiteur recht op vergoeding van de huidige wettelijke rente van acht procent over de overschreden termijn. Dat recht blijft geldig tot zelfs vijf jaar na dato. ‘Corporates zien zich gesteld voor een aantal kapitaalvraagstukken: wat betekent de wet voor mijn cashpositie, heb ik voldoende liquiditeit om de inperking van de betalingstermijn te overbruggen? Maar ook wat zijn de potentiële rentekosten van eventuele vorderingen. Is dat voorzien?’

Kennis over wet nog beperkt

‘Ik merk dat de kennis over deze aanstaande wet nog vrij beperkt is. Dat komt misschien omdat hij in een enorm tempo door de Eerste en Tweede Kamer is gejaagd en door de verkiezingen wellicht naar de achtergrond is verschoven’, aldus Siemes.

Ondersteuning

PwC kan haar klanten ondersteunen bij het vaststellen welke leveranciers aan te merken zijn als mkb-bedrijven, bijvoorbeeld door met behulp van data-analyse de leveranciersdatabase te koppelen aan externe bronnen en het in kaart brengen van de potentiële werkkapitaalimpact en rente- en imagorisico’s. Ook kan PwC meedenken over mitigerende maatregelen (zoals het aanpassen van contracten) en het oplossen van een eventueel cashprobleem. ‘Nog één ding’, zegt Siemes. ‘Veel grote bedrijven hebben een ketenfinancieringsprogramma dat leveranciers de mogelijkheid biedt eerder betaald te krijgen. Ook daarvoor geldt de wet.’

Wilt u meer informatie over de Wet (uiterste) betaaltermijnen? Kijk dan hier of neem contact op met Danny Siemes.

Publicaties