Schuldoverneming bij aandelenoverdracht

Een directeur-groot aandeelhouder (dga) van een bv vervult verschillende rollen: aandeelhouder, bestuurder, werknemer, opdrachtnemer enzovoorts. De praktijk leert dat het van groot belang is dat een dga zich bewust is van de hoedanigheid waarin hij bepaalde handelingen verricht, bijvoorbeeld in het kader van herstructurering en overname. In veel gevallen wordt het nog wel eens af gedaan als een futiliteit, maar dat het nog wel eens mis kan gaan als hier niet op wordt gelet, illustreert de volgende uitspraak van de rechtbank.

schuldoverneming

De casus

A was dga van een bv en had daarnaast een schuld aan die bv. In overleg met de belastingadviseur werden alle aandelen in de bv verkocht aan B en werd de schuld van A aan de bv overgenomen door B. Ruim vier jaar later wordt de bv failliet verklaard. De curator in het faillissement van de bv vordert van de voormalige dga betaling van de gehele schuld, omdat volgens de curator de overdracht van de schuld van A aan B niet zou hebben plaatsgevonden.

Uitspraak

De rechtbank Limburg volgt de curator in zijn argument. Voor een geldige schuldoverneming, zoals door de belastingadviseur was bedoeld, vereist de wet namelijk dat de schuldeiser instemt met de overneming van de schuld door een nieuwe debiteur. In het onderhavige geval is volgens de rechtbank niet gebleken dat de bv heeft ingestemd met de schuldoverneming. De administratie van de bv bevat geen indicatie dat uitvoering is gegeven aan de schuldoverneming. Er is ook niet gebleken van een uitdrukkelijke instemming door de bv, vertegenwoordigd door haar bestuurder A. Volgens de rechtbank kan de wetenschap van A in zijn hoedanigheid van debiteur niet worden toegerekend aan de wetenschap van A als bestuurder van de bv.

Conclusie

Voor de geldigheid van bepaalde handelingen die u als dga verricht, is het dus van belang dat u zich bewust bent van uw hoedanigheid waarin u die handelingen verricht. Mocht u handelen in verschillende hoedanigheden, dan is goed advies geboden om ongewenste vermenging van belangen te voorkomen, met alle ongewenste gevolgen van dien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PwC Legal Services op 088-7925044.

Publicaties