‘Kloof tussen overheid en bedrijfsleven is veel te groot’

Tussen overheid en bedrijfsleven gaapt in Nederland nog een groot gat. ‘De kloof daartussen is veel te groot. Er is nauwelijks personele interactie’, zegt Annemarie Jorritsma in een interview met Michael de Ridder, CFO en COO van PwC.

Volgens Jorritsma, sinds 2015 commissaris bij PwC, begint het wel langzaam beter te worden. ‘Omdat mensen nu vaak jonger zijn als ze de politiek in gaan dan in mijn tijd, maken ze daarna nog wel eens een stap naar het bedrijfsleven. Het is voor zowel de publieke als de private wereld nuttig als er mensen rondlopen die beide werelden kennen, omdat de wederzijdse belangen groot zijn.’

Waardevolle inzichten

Om een makkelijkere overgang te stimuleren zouden grote bedrijven een terugkeergarantie kunnen overwegen, stelt de oud-minister en voormalige burgemeester van Almere voor. ‘Zoals die er vroeger bij de overheid was. Goede mensen vier jaar afstaan aan de politiek kan leiden tot waardevolle inzichten en contacten voor het bedrijf. Als we naar raden van commissarissen kijken, zien we niet voor niets bij alle grote bedrijven oud-politici naast voormalige CEO’s. Die mix van achtergronden is belangrijk voor goed toezicht.’

Een gezonde mix van mensen

De Ridder: ‘Nu we het over een gezonde mix van mensen hebben, moet ik ook denken aan jouw betrokkenheid bij Topvrouwen.nl.’

Jorritsma: ‘Met die organisatie streven we naar minstens dertig procent vrouwen in raden van bestuur en commissarissen voor 2023. (…) Ik merk dat je met meer vrouwen tot scherpere discussies komt. Mannen zijn vaak wat aardiger voor elkaar, bereid om elkaar te ontzien. Zeker in een rvc is dat niet de goede mindset, je moet de scherpte in het debat juist opzoeken. Daarvoor zijn mensen met verschillende achtergronden nodig. Door meer vrouwen aan te stellen, haal je al snel die verschillende ervaringen in huis, omdat vrouwen vaker uit andere sectoren komen.’

De Ridder sprak met Jorritsma in het kader van het najaarsprogramma van de Commissarissenontmoetingen. Tijdens deze bijeenkomsten, speciaal voor commissarissen en toezichthouders, staan actuele onderwerpen centraal. De bijeenkomsten worden ingeleid door specialisten van PwC of door een deskundige externe spreker. De bijeenkomsten zijn besloten. Deelname aan de Commissarissenontmoetingen is op uitnodiging.

Publicaties