Toepassing XBRL voor interne doeleinden onderbelicht

De toepassing van XBRL voor interne doeleinden is onderbelicht in Nederland. Zeker binnen organisaties die gebruikmaken van verschillende software en/of die op meerdere locaties een administratie voeren, is de interne toepassing van XBRL het overwegen waard. Dat concludeert PwC-expert Willem Geijtenbeek in de laatste editie van het ControllersMagazine.

Maakindustrie

Organisaties moeten de komende jaren via het Standard Business Reporting (SBR)-programma van de Nederlandse rijskoverheid en ook vanuit de EU steeds meer rapportages digitaal aanleveren. De daarvoor te gebruiken standaard is XBRL. Dit is een methode om zowel financiële en niet-financiële gegevens te structureren, te standaardiseren en digitaal vast te leggen. XBRL is bedoeld om de informatieoverdracht van computer naar computer te optimaliseren.

In het artikel legt Geijtenbeek de focus op de ‘interne kant’ van XBRL. Centraal staat de organisaties die meerdere informatiesystemen gebruikt en vaak ook uit diverse onderdelen bestaat. ‘In eerste instantie lijkt de toepassing van XBRL voor interne doeleinden nogal een klus, maar dat valt mee, zo leert de praktijk in een aantalprojecten in Japan en de Verenigde Staten. Zeker op de langere termijn lijkt dit een zinvolle investering’, aldus Geijtenbeek. ‘Nu het SBR-programma het gebruik van XBRL in Nederland een sterke stimulans heeft gegeven, biedt het ook in ons land een solide basis om goed over het intern gebruik van XBRL na te denken.’

Artikel XBRL voor eigen gebruik

Publicaties