‘Nieuwe controleverklaring daagt commissaris uit’

Om te komen tot een informatievere controleverklaring zal ook de raad van commissarissen een actievere rol moeten vervullen. De raad zal meer informatie moeten verstrekken over de opdracht aan de accountant en de aandachtspunten die auditcommissie en accountant hebben onderkend. Anders ontstaat een onwenselijke onbalans tussen de informatie van de accountant en die van de gecontroleerde onderneming.

veilingprocedure-overname

Dat schrijven Arjan Brouwer en Jos de Groot, respectievelijk partner en senior director bij PwC, vandaag in het Financieele Dagblad.  ‘Beleggers en andere belanghebbenden moeten meer inzicht krijgen in de controlewerkzaamheden van de accountant. Accountants pakken de handschoen op via een informatievere controleverklaring. (…) Ze lopen daarmee vooruit op een verplichting die naar verwachting volgend jaar voor alle Nederlandse beursfondsen gaat gelden en een aantal jaren daarna ook internationaal.’

Verschil met oude verklaring

Het grote verschil met de oude verklaring is dat de accountant nadrukkelijker inzoomt op de belangrijkste aandachtspunten voor de controle en dat hij expliciet de conclusies van het management over de continuïteit van de onderneming onderschrijft, aldus de PwC’ers. Volgens onderzoek van het accountantskantoor hebben accountants bij 45 procent van de per eind maart gepubliceerde jaarrekeningen van AEX- en AMX-fondsen zo’n nieuwe verklaring verstrekt.

Grenzen van transparantie

‘Maar de proef die we hebben gedaan, werpt ook nieuwe vragen op: waar houden de grenzen van transparantie door de accountant op en beginnen die van de gecontroleerde onderneming? Zo wijst de proef uit dat de financiële verslaggevingsrisico’s die de accountant signaleert in een derde van de gevallen afwijken van de risico’s die in de risicoparagraaf zijn vermeld. Dat illustreert de extra informatiewaarde van de nieuwe verklaring. Anderzijds kan dit de vraag oproepen waarom accountants risicogebieden opnemen in hun controleverklaring die niet als zodanig zijn opgevoerd door de directie. Staan directie en commissarissen wel op één lijn met de accountant, zal de gebruiker van de jaarrekening zich wellicht afvragen.’

Oplossing in Britse model

Volgens Brouwer en De Groot ligt een oplossing in het Britse model. ‘Daarin is voorzien dat de auditcommissie haar aandachtspunten gerelateerd aan de jaarrekening en die van de accountant uiteenzet in haar verslag. De aandachtspunten in de controleverklaring moeten complementair zijn aan de beschrijving in het rvc-verslag.’

In de bijlage kunt u het hele artikel lezen.

FD-artikel Nieuwe controleverklaring

Publicaties