Minister gaat voorbij aan impact onzekerheden ziekenhuiscijfers

De minister van VWS legt in de kwestie over omzetverantwoordingsproblemen de bal te veel neer bij de ziekenhuizen. Bovendien gaat de minister in haar brief aan de Tweede Kamer voorbij aan de mogelijke maatschappelijke en financiële impact van het ontbreken van een goedkeurende verklaring onder de jaarrekeningen van ziekenhuizen.

PwC constateert dat de minister de verantwoordelijkheid om de registratie en boekhouding op orde te krijgen wel erg zwaar bij de ziekenhuizen legt. De verantwoordelijkheid van de overheid voor een declaratiesysteem met tijdig ingevoerde en werkbare spelregels wordt te veel genegeerd. De brief wekt bovendien de indruk dat de gevolgen van het ontbreken van een goedkeuring van de accountant worden onderschat.

De maatschappelijke impact van onzekerheden in jaarcijfers, bevestigd door niet-goedkeurende verklaringen bij jaarrekeningen, kan groot zijn. Het kan leiden tot vraagtekens bij het continueren van bankleningen en tot duurder krediet. Tevens kan het de positie van ziekenhuizen ten opzichte van zorgverzekeraars verzwakken. Zorgverzekeraars die ook al met banken en ziekenhuizen er niet uitkomen over onderpand en zekerheden.

Dat is niet alleen slecht nieuws voor ziekenhuizen. Het is ook vanuit maatschappelijk oogpunt onwenselijk. De patiënt mag erop rekenen dat de overheid staat voor de continuïteit en betaalbaarheid van zorg. Het is dan ook aan de overheid om het voortouw te nemen in het overleg met de banken om de gevolgen hiervan te beperken of voorkomen.

De omzetverantwoordingsproblemen komen niet uit de lucht vallen. PwC heeft in de zomer van 2013, niet voor de eerste keer, gewaarschuwd dat als de complexiteit van de financiering in de zorg niet snel wordt aangepakt, de onzekerheden in de jaarrekeningen van 2013 groot zullen zijn. Bij de verklaringen bij de jaarrekeningen 2012 hebben accountants middels toelichtende paragrafen reeds stevige rode vlaggen geplaatst en de eerste brandbrief dateert van 2011. Onlangs heeft PwC nogmaals op de problematiek gewezen.

Publicaties