PwC en arc-net gaan strijd aan tegen voedselfraude

PwC Nederland en het Noord-Ierse arc-net gaan hun kennis op het gebied van blockchain en de voedselindustrie inzetten om bedrijven te helpen bij het bestrijden van voedselfraude. Blockchain kan worden ingezet om alle ingrediënten van een product van begin tot eind te volgen. 

Honderd procent traceerbaar

Met behulp van blockchain is een ​​nieuw model ontwikkeld om voedselintegriteit en de waardeketen eenvoudiger te controleren. De cloud-oplossing zorgt voor authenticatie en beveiliging van de waardeketen, doordat alle elementen en organisaties in de blockchain honderd procent traceerbaar zijn.

Vertrouwen in voedselveiligheid 

Hans Schoolderman, partner bij PwC stelt: ‘Over blockchain wordt veel gesproken en geschreven, maar nog maar weinig partijen bieden concrete oplossingen. Het arc-net blockchain platform is een ​​bewezen oplossing om transparantie in de voedselketen fundamenteel zeker te stellen. Onze samenwerking met arc-net stelt ons in staat doorbraakoplossing van arc-net snel bij onze klanten te brengen. Door dit soort technologieën komen er aantoonbaar hoogwaardige, veilige en transparante producten op de markt en stijgt het vertrouwen dat we hebben in het voedsel dat we eten.’

Hoge kosten

Cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie laten zien dat wereldwijd jaarlijks één op de 10 mensen ziek wordt door het eten van verontreinigd voedsel. Uit onderzoek van PwC blijkt dat voedselfraude de wereldwijde economie meer dan 40 miljard dollar per jaar kost. Daarnaast wordt verwacht dat de groeiende wereldbevolking fraude in de hand zal werken. In 2050 is 70 procent meer voedsel nodig. Als grondstoffen schaarser worden, wordt de prikkel om te frauderen groter, omdat er meer economisch gewin is. Daarmee neemt de essentie om voedselveiligheid te garanderen verder toe.

Waarde huidige certificeringsprogramma’s beperkt

Europa kent een woud aan certificeringsprogramma’s om de oprukkende voedselfraude te bestrijden. Vaak zijn deze ook nog gekoppeld aan consumentenkeurmerken. De jaarlijkse kosten voor deze programma’s zijn enorm. Voor een (internationale) voedselproducent kan dit oplopen tot tientallen miljoenen euro per jaar – terwijl de toegevoegde waarde beperkt is. Door gebrek aan betrouwbare informatie in de voedselketen hebben we te weinig grip op wat we eten en drinken. Bedrijven weten in grote lijnen wat hun directe leveranciers doen, maar hebben vaak geen idee wat daarvoor in de keten gebeurt.

Blockchain-technologie: grip op de keten

Anders dan het huidige certificeringssystemen gaat een op blockchain gebaseerd systeem niet uit van ‘vertrouwen’. Integendeel, het omarmt juist ‘wantrouwen’. Dat klinkt gek, maar vormt juist de kracht. De controle in het register geschiedt niet door een centrale instantie, maar via een netwerk van gebruikers in een blockchain. Pas als een transactie, inclusief relevante gegevens over kwaliteit, tijden en eigenaren, door het netwerk als betrouwbaar wordt bestempeld, wordt deze uitgevoerd. Het overzicht van transacties dat hierdoor ontstaat, creëert het onderlinge vertrouwen. Iedere deelnemer in het netwerk bezit een volledige kopie van de blockchain. De reis die een voedingsmiddel aflegt, wordt daarmee transparant gemaakt – van boer tot bord. PwC noemt dit “trust by design”.

Wilt u meer informatie over voedselveiligheid en/of blockchain? Neem contact op met Hans Schoolderman.

Publicaties