Een streep door de dividendbelasting naar Zuid-Afrika

Een Zuid-Afrikaanse vennootschap die door PwC is bijgestaan moest volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant een half miljoen aan dividendbelasting terugkrijgen. De inspecteur ging in hoger beroep, maar nu heeft Hof Den Bosch ook geoordeeld dat een juiste verdragstoepassing tot teruggave van dividendbelasting en dus tot bevestiging van de conclusie van de rechtbank leidt.

Wat betekent dit voor u?
De uitspraak van de rechtbank en het Hof laat weer eens zien hoe belangrijk het is om bij grensoverschrijdende dividendstromen de juiste expertise aan te boren. De verlaging tot 0% is namelijk niet direct in het verdrag terug te lezen, maar is het gevolg van de werking van de zogenoemde “meestbegunstigingsclausule” die in het verdrag tussen Nederland en Zuid-Afrika is opgenomen. Zolang deze van toepassing is kan onder omstandigheden het 0%-tarief worden toegepast op dividenden die tussen Nederland en Zuid Afrika worden uitgekeerd.

De uitspraak
Een in Zuid Afrika gevestigde vennootschap (belanghebbende) houdt alle aandelen in een in Nederland gevestigde BV. Aan belanghebbende is door BV in 2013 een dividend ter beschikking gesteld, waarop 5% bronbelasting (het standaardverdragstarief voor deelnemingsdividenden) is ingehouden. PwC heeft BV geadviseerd deze belasting terug te vragen.

De rechtbank en het Hof delen de visie van PwC dat de meestbegunstigingsbepaling in het belastingverdrag tussen Nederland en Zuid-Afrika meebrengt dat de dividendbelasting aan belanghebbende moet worden teruggegeven. Dit is het geval zolang onder het nieuwe belastingverdrag Zweden-Zuid Afrika (dat van latere datum is dan het belastingverdrag Nederland-Zuid Afrika) voor deelnemingen van meer dan 10% geen dividendbelasting verschuldigd is. Sinds 18 maart 2012 is dat het geval op basis van de in dat verdrag opgenomen (ruimere) meestbegunstigingsclausule.

De conclusie is dat zolang Zuid Afrika nog verdragen heeft die in 0% dividendbelasting voorzien, er volgens de rechtbank en het Hof op kwalificerende dividenduitkeringen (>10%) vanuit Nederland naar Zuid Afrika geen dividendbelasting verschuldigd is.

Contact
Benieuwd wat dit in uw concrete geval betekent en of dit ook geldt voor dividenden vanuit Zuid Afrika naar Nederland? Neem contact op uw PwC adviseur of met Albert Elzinga van onze Zuid Afrika desk: albert.elzinga@pwc.com.

 

Zie ook rechtspraak.nl:

 

ECLI:NL:GHSHE:2017:3641 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 17-08-2017, 15/01361

Publicaties