Investeringsfaciliteiten en subsidies in Nederland: de mogelijkheden in 2017

Ook dit jaar biedt de Nederlandse overheid weer fiscale faciliteiten en subsidies aan het bedrijfsleven om de economie te versterken. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar het stimuleren van ondernemerschap, duurzaamheid en innovatie. Door de diversiteit aan regelingen is het goed denkbaar dat ook uw onderneming in aanmerking komt voor één of meerdere faciliteiten. Ook zijn er verschillende mogelijkheden voor het verkrijgen van een subsidie.

Veel regelingen worden elk jaar op onderdelen aangepast. Hieronder geven we een beknopt overzicht van enkele veranderingen in bepaalde regelingen.

Innovatie
Een voor dit jaar in het oog springende wijziging betreft de innovatiebox. Dit is een gunstige fiscale regeling in de vennootschapsbelasting waardoor winsten behaald met bepaalde zelfontwikkelde immateriële activa worden belast tegen een lager effectief tarief. Software en medicijnen kunnen nu ook toegang geven tot de innovatiebox. Daarnaast is nieuw dat de innovatiebox uitgaat van de ‘modified nexus approach’.

Energie- en milieu-investeringen
Bepaalde investeringen door ondernemers worden fiscaal gestimuleerd. Zo leiden investeringen in energiezuinige, niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die voldoen aan de eisen van de Energielijst (energie-investeringen) tot een extra fiscale aftrekpost: de energie-investeringsaftrek (EIA). Nieuw in die regeling is bijvoorbeeld de verruiming van de besparingsnormen. Ook voor investeringen in milieuvriendelijke, niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die voldoen aan de eisen van de Milieulijst (milieu-investeringen) is een extra fiscale aftrekpost beschikbaar: de milieu-investeringsaftrek (MIA). Nieuw kwalificerende bedrijfsmiddelen zijn bijvoorbeeld de elektrische bestelauto en de elektrische bus.

Laadpalen elektrische auto’s
Het energiebelastingtarief voor elektriciteit geleverd aan laadpalen met een zelfstandige aansluiting is tijdelijk verlaagd. Het verlaagde tarief geldt voor oplaadinstallaties met een zelfstandige aansluiting. De regeling stimuleert en ondersteunt de transitie naar elektrisch rijden.

Publicatie investeringsfaciliteiten en subsidies in 2017
Wilt u meer lezen over de mogelijkheden die bestaande regelingen bieden, zie dan onze publicatie ‘Innovatief en duurzaam ondernemen – Fiscale investeringsfaciliteiten en subsidies in 2017’.

Contact
Wilt u meer informatie over de toepassing van één of meer fiscale investeringsfaciliteiten of subsidies in 2017? Neem dan contact op met uw PwC-adviseur of met de auteurs van de uitgave ‘Innovatief en duurzaam ondernemen – Fiscale investeringsfaciliteiten en subsidies in 2017’: Niels Muller (tel. +31 (0)88 792 6051 ) en Ciska Wisman (tel. + 31 (0) 88 792 4350).

Publicaties