Tandpasta en zonnebrand zijn een geneesmiddel: 6% btw

De Hoge Raad heeft vandaag in een door PwC gevoerde procedure geoordeeld dat zonnebrandmiddelen met UVA- en UVB-filter en fluoridehoudende tandpasta’s voor de btw zijn aan te merken als geneesmiddelen. Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. Deze uitspraak is met name van belang voor retailers en voor meer producten dan alleen tandpasta en zonnebrand.

 

Wat betekent dit voor u?
Voor de praktijk betekent dit met ingang van vandaag een aanpassing van het btw-tarief in de financiële systemen voor de producten zonnebrand en tandpasta, althans voor zover deze een UVA-en UVB filter bevatten en fluoride bevatten of bijdragen aan de genezing van geïrriteerd tandvlees.

De Hoge Raad bevestigt dat het begrip geneesmiddel voor de heffing van btw ruim moet worden uitgelegd. Op grond van de motivering van de Hoge Raad zullen ook andere producten voortaan belast zijn met 6% btw. Kort gezegd is de redenering van de Hoge Raad dat als producten:

  • gepresenteerd worden als geneesmiddel; en
  • behulpzaam zijn bij het voorkomen van ziekte, gebreken en pijn; en
  • dat dit met de aanduiding op de verpakking aan de ‘gemiddelde’ consument wordt duidelijk gemaakt,

deze producten als geneesmiddel kwalificeren en daarom belast zijn met 6% btw.

Wij raden leveranciers van dergelijke producten aan om bezwaar te maken tegen de meest recente btw-aangifte(n). Als dat bezwaar tijdig is, kan ook voor dat betreffende tijdvak nog om een teruggaaf worden verzocht. Voor de hoogte van de teruggaaf is het van belang om vast te stellen of er ook andere producten als gevolg van deze uitspraak belast (kunnen) zijn met 6% btw. Wij helpen u uiteraard graag met die inventarisatie.

Meer informatie of deelname aan de webcast
Voor meer informatie over deze zaak en mogelijke gevolgen voor uw onderneming kunt u contact opnemen met uw PwC btw-adviseur, Tim Kok of Einte van der Wal.

Maandag 21 november 2016 zullen wij om 16.30 uur een webcast organiseren om de gevolgen van deze uitspraak nader toe te lichten. Voor informatie over deelname aan deze webcast kunt u contact opnemen met Manon Ultee.

 

Bron: Hoge Raad, 11 november 2016, nr. 15/03118, ECLI:NL:HR:2016:2560

Voorafgaande procedures:
• Hof Amsterdam, 28 mei 2015, nr. 14/00283, ECLI:NL:GHAMS:2015:3324 
• Rechtbank Noord-Holland, 14 maart 2014, nr. AWB 12/2240, ECLI:NL:RBNHO:2014:1979

Publicaties