Internetconsultatie aanscherping definitie geneesmiddelen toepassing verlaagd btw-tarief gelanceerd

Asset Management 2020

 

Deze consultatie is van belang voor alle ondernemers die producten leveren die een relatie hebben met gezondheid, inclusief cosmetische, reinigende en verzorgende producten. Reacties op deze consultatie kunnen slechts tot 14 augustus 2017 worden ingediend.

 

Het ministerie van Financiën heeft op 17 juli 2017 een internetconsultatie geopend over de aanscherping van de definitie van geneesmiddelen voor de btw.

Achtergrond
Een arrest van de Hoge Raad van 11 november 2016 heeft geleid tot een uitbreiding van de reikwijdte van het verlaagde btw-tarief voor geneesmiddelen. Door dit arrest kunnen ook andere producten die een relatie hebben met gezondheid op basis van hun presentatie als geneesmiddel delen in het verlaagde btw-tarief.

Voorgenomen wetswijziging
Door de aanscherping van de wetgeving zullen producten vanaf 1 januari 2018 alleen onder het verlaagde btw-tarief vallen, indien voor deze producten een (parallel)handelsvergunning is afgegeven zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet of indien zij daarvan expliciet van zijn vrijgesteld. Voor het overgrote deel van de btw-laagbelaste geneesmiddelen heeft deze aanscherping geen gevolgen, volgens het Ministerie.

De maatregel beoogt ten opzichte van de huidige situatie een verduidelijking en eenduidige btw-behandeling van producten in de gezondheidszorg. Door de koppeling met de (parallel)handelsvergunning, of expliciete vrijstelling daarvan, zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet, zullen cosmetische, reinigende en verzorgende producten en andere farmaceutische producten die verhandeld worden met een vergunning als medische hulpmiddelen niet (meer) kwalificeren als geneesmiddel voor de btw.

Tijdpad
Deze consultatie is gelanceerd op 17 juli 2017 en sluit per 14 augustus 2017. De beoogde ingangsdatum van de wetswijziging is 1 januari 2018.

Contact
Voor meer informatie en de mogelijke gevolgen voor uw onderneming kunt contact opnemen met uw PwC btw-adviseur, Einte van der Wal of Tim Kok.

 

Bron: https://www.internetconsultatie.nl/geneesmiddelenbtw

Publicaties