Hoge Raad geeft oordeel over btw-correctie privégebruik auto van de zaak

De Hoge Raad geeft in vier proefprocedures over de btw-correctie privégebruik auto van de zaak zijn visie. De oordelen bieden ruimte om een btw-besparing te realiseren.   

Achtergrond
Op 1 juli 2011 is de heffing van btw over het privégebruik van de auto van de zaak gewijzigd. Veel ondernemers hebben bezwaar gemaakt tegen deze btw-correctie. Dat heeft geleid tot vier proefprocedures waarin de geldigheid van de nieuwe regeling ter discussie stond.

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad wijst twee van de procedures (gedeeltelijk) terug naar het Hof voor (nadere) bepaling van de omvang van de btw-correctie. In de twee andere zaken zijn alle klachten ongegrond verklaard. De Hoge Raad is van oordeel dat de nieuwe regeling niet op principiële gronden hoeft te worden afgewezen.

Het goede nieuws is wel dat de Hoge Raad ruimte geeft om op andere manieren de omvang van het privégebruik aannemelijk te maken dan door middel van een sluitende kilometeradministratie. De Hoge Raad geeft aan dat de omvang van het privégebruik in redelijkheid moet worden bepaald. Daarbij is onder andere de aard van de onderneming van belang. Maar ook de zakelijke doeleinden waarvoor de auto wordt gebruikt, de positie en de werkzaamheden van de autogebruiker en de wijze waarop de auto voor privédoeleinden mag worden of is gebruikt. Statistische gegevens kunnen ook een rol spelen maar dan moet wel worden onderbouwd waarom deze representatief zijn.

Daarnaast beslist de Hoge Raad dat:

  • de wetswijziging per 1 juli 2011 niet in strijd is met de Europese regelgeving en Nederland een forfaitaire regeling mag toepassen
  • het in rekening brengen van een kleine vergoeding voor het privégebruik van de auto er niet toe leidt dat slechts btw is verschuldigd uit die vergoeding. Daardoor zou de btw-correctie privégebruik auto namelijk niet aansluiten bij het werkelijke privégebruik
  • een verschil in berekening voor de correctie privégebruik voor in eigendom gehouden auto’s en geleasede auto’s niet in strijd is met het neutraliteitsbeginsel
  • het neutraliteitsbeginsel ook niet wordt geschonden doordat de bpm in de forfaitaire methode is meegenomen terwijl deze in de wettelijke methode niet wordt meegenomen.

Massaal bezwaar
De staatssecretaris heeft de bezwaarschriften privégebruik auto als massaal bezwaar aangemerkt. Dit betekent dat de Belastingdienst binnen zes weken nadat de zaken definitief zijn beslist meer duidelijkheid zal moeten verschaffen over de te volgen procedure voor de openstaande bezwaren. Het is nog niet duidelijk of de Belastingdienst hierbij de uitkomst van de zaken die de Hoge Raad heeft terugverwezen naar het Hof zal afwachten of nu al een beslissing zal nemen. Ook is niet duidelijk hoe de Belastingdienst zal omgaan met gevallen waarin een andere omvang van het privégebruik nog niet voldoende onderbouwd is.

Hoe nu verder?
De arresten van de Hoge Raad bieden ruimte om tot een gunstigere btw-correctie voor privégebruik van zakelijke auto’s te komen. Dit is met name interessant voor ondernemingen met een groot aantal auto’s die medewerkers mede voor privédoeleinden (inclusief woon/werk-verkeer gebruiken), zeker als medewerkers deze auto’s relatief veel voor zakelijke kilometers gebruiken. Een onderneming kan een substantieel btw-voordeel behalen, als zij een beter percentage privégebruik met de Belastingdienst afstemt of in de aangifte hanteert.

Graag helpen wij u om een nieuw percentage op basis van de arresten gedegen te onderbouwen en af te stemmen met de Belastingdienst. Als u voor het verleden bezwaren heeft openstaan, kunt u deze nieuwe methode wellicht ook gebruiken ter onderbouwing van deze bezwaren. Hierover is echter nog geen duidelijkheid.

 

Publicaties